Antonio Maria Józef Alfons Adam et Omnes Sancti Książe de Bourbon Obojga Sycylii przez swoich pełnomocników upomniał się o nieruchomość przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie. Upomniał się o nieruchomość, która po wojnie nie istniała w ponad 73%. Budynek odbudowali dziennikarze. W 1979 roku Skarb Państwa oddał ten grunt wraz z budynkiem w wieczyste użytkowanie poprzednikowi prawnemu SDP (Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich).

Wszystko było ok do 2011 roku, gdy Antoni de Burbon Obojga Sycylii zainicjował postępowanie o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości (wybudowanej po wojnie przez dziennikarzy) przy ul. Foksal 3/5.

Referendarz Sądowy Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotów odmówił wpisu na rzecz Burbona. Wówczas w jego imieniu wniosek złożył Michał Sobański i..wpis z pominięciem prawa udało się uzyskać.

SDP zaskarżył ten wpis do księgi wieczystej i w 2013 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uzgodnił treść księgi wieczystej dla budynku. W 2017 roku nastąpiła kasacja wyroku w Sądzie Najwyższym.

Do dziś nie wiadomo czy Antonio de Burbon istnieje. Do dziś, mimo że dla Miasta Stołecznego Warszawy właścicielem budynku jest Burbon Obojga Sycylii, to faktury wpływają do SDP i to Stowarzyszenie płaci podatki a nie sycylijski arystokrata, a w skali roku to ponad 400 tyś zł.

Autor: Wojciech Pokora