Związkowcy mają dosyć bierności polskiego rządu w sprawie importu węgla do Polski. We wtorek zostało skierowane do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego pismo w przedmiocie importu węgla do Polski. Padają poważne podejrzenia, że w proces sprowadzania obcego węgla do Polski zaangażowane są spółki zależne od Skarbu Państwa. Komisja Krajowa WZZ „Sierpień 80” zwróciła się do szefa rządu z wnioskiem o informacje w tej sprawie.

Katowice, 7 stycznia 2020 roku

 

                                                              MATEUSZ MORAWIECKI
                                                        Prezes Rady Ministrów
                                                 Al. Ujazdowskie 1/3
00-583  Warszawa

 

Szanowny Panie Premierze,
Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” zwraca się do Pana Premiera o udzielenie niezwykle ważnych odpowiedzi na pytania dotyczące importu węgla do Polski. Wnosimy o odpowiedź czy – szczególnie w okresie od początku 2018 roku do dnia dzisiejszego – spółki Skarbu Państwa lub spółki od nich zależne uczestniczyły w procederze sprowadzania zagranicznego węgla do Polski? Jeśli tak, prosimy również o informacje: które to były spółki, ile węgla sprowadziły oraz na jakie potrzeby – do energetyki, przetworzenia, odsprzedaży, czy też obcy węgiel jest przechowywany na zwałach?

Strona społeczna wielokrotnie próbowała uzyskać tego typu informacje na posiedzeniach Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, lecz bezskutecznie.

Import zagranicznego węgla do Polski bije niechlubne rekordy. W 2018 roku wyniósł on blisko 20 mln ton, a za rok 2019 szacunki są podobne. Polska uzyskała w Unii Europejskiej dobre warunki dla przyszłości polskiej energetyki opartej na węglu. Nie chodzi jednak o to, aby spalać obcy surowiec. Polska węglem stoi i sprowadzanie węgla w sposób oczywisty uderza w polską gospodarkę, w polskie górnictwo i w polskich górników. Stanowi to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju i tysięcy miejsc pracy w naszych kopalniach. Przykładem tego jest spółka Tauron, która – według informacji jakie docierają do strony społecznej – coraz częściej korzysta z obcego węgla niż z własnego wydobywanego w jej trzech kopalniach, które znalazły się w głębokiej zapaści. Kopalnia ma wydobywać własny węgiel, a nie być składem węgla zagranicznego, który wpływa i wjeżdża do Polski przy współudziale spółek powiązanych ze Skarbem Państwa.

Szczególnie bulwersujące jest sprowadzanie obcego węgla przez spółki kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez Skarb Państwa, zwłaszcza że spółki te posiadają własne kopalnie lub są zaangażowane kapitałowo w spółki węglowe. Sytuacji, niestety, nie poprawia to, że na skutek fatalnej polityki kadrowej, złej organizacji pracy oraz źle prowadzonej polityki inwestycyjnej, spółki węglowe nie realizują planów wydobywczych i robót przygotowawczych. To w przyszłości skutkować będzie jeszcze mniejszym wydobyciem i wymaga odrębnej, poważnej dyskusji na temat przyszłości polskiego węgla.

Panie Premierze, zważywszy na powagę sprawy, Komisja Krajowa WZZ „Sierpień 80” prosi o niezwłoczną i wyczerpującą odpowiedź na powyższe pytania i wątpliwości. Wysiłki Pana Premiera i Pańskiego Rządu w Unii Europejskiej nie mogą pójść na marne i służyć budowaniu potęg gospodarek innych państw.

/ za Komisję Krajową /
Bogusław Ziętek
Przewodniczący Komisji Krajowej
WZZ Sierpień’80

Fot. Shutterstock/T.W. van Urk