W dniu 15 czerwca bż. roku miało miejsce pierwsze z zapowiadanych przez organizatora cyklicznych spotkań z sympatykami Ruchu Pawła Kukiza i idei JOW w Chrzanowie. Odbyło się ono w „Żywieckiej chacie” i spotkało z dużym zainteresowaniem o czym świadczy obecność kilkudziesięciu osób. Spotkanie składało się z części szkoleniowej oraz panelu dyskusyjnego. Szkolenie z podstawowych reguł Jednomandatowych Okręgów Wyborczych (JOW) przeprowadziła Agnieszka Białek. Sympatycy nie mieli wątpliwości co do zmiany obecnej ordynacji wyborczej (proporcjonalnej) na nową, ale duże emocje wzbudziła wpisana w JOW możliwość odwołania posła poprzez ogłoszenie referendum. To ważne narzędzie – jak podkreślali obecni, gdyż wymusza na wybranym reprezentancie odpowiedzialność m.in w kwestii realizacji obietnic przedwyborczych. Podczas spotkania uczestnicy mogli zakupić koszulki i naklejki WoJOWników, dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na kampanię Ruchu JOW i Ruchu Pawła Kukiza. O terminach kolejnych spotkań organizatorzy będą informować mieszkańców Chrzanowa poprzez internetowe portale społecznościowe oraz plakaty.