Tekst Stanisława Michalkiewicza, znakomicie uzewnętrznia sytuacje geopolityczną. To co ja opisuję od strony ekonomii, pan Michalkiewicz przedstawił od strony historycznej.

Propaganda jednego wroga

Z dziennikarzy czy publicystów alternatywnych, nie tylko Grzegorz Braun prawidłowo przedstawia sytuacje międzynarodową. Pan Grzegorz nie zna się na ekonomii, ale część geopolityki historycznej rozumie doskonale. Wielu publicystów dalej uwikłana jest w propagandę jednego wroga.

Pan Michalkiewicz wyodrębnił kluczowe państwa w toczącym się konflikcie: USA, Rosję i Niemcy. Nie można również zapomnieć o Chinach, które coraz aktywniej uczestniczą w realnym konflikcie. Rola USA jest tutaj kluczowa. Autor tak to ilustruje: „Obecnie w związku z rozgrywką, jaką Stany Zjednoczone prowadzą we wschodniej Europie z Rosją…”.

Niestety, ale nie wszyscy rozumieją, że to Stany Zjednoczone są agresorem. To lobby wojskowemu i finansjerze międzynarodowej, zależy na wywołaniu wojny w naszej części Europy. Najgorsze jest w tym wszystkim to, że istnieje zagrożenie przeprowadzenia wojny na naszych terenach.

Byłby to świetny pretekst do spacyfikowania opozycji.

„Stronnictwo Amerykańsko-Żydowskie” dąży do wojny

Gospodarka amerykańska musi przeżyć duży kryzys. Nagromadziło się tyle manipulacji, że nie można tej bomby rozbroić samoistnie. Dolar musi iść w odstawkę, stopy procentowe muszą iść w górę. Spowoduje to niezadowolenie społeczne. Ale gdy przerzuci się całą odpowiedzialność na Putina/na wojnę, to społeczeństwo wychowane na paplance medialnej uwierzy.

Media każdy szwindel wytłumaczą, gdy tylko mają punkt zaczepienia.

Bardzo słusznie zauważył pan Michalkiewicz, że zamiast USA, powinno się operować nazwą „Stronnictwo Amerykańsko-Żydowskie”. Zwykli Amerykanie nie chcą wojen, nie chcą nikogo mordować.

Można tylko wpaść w zadumę, jak tak małe państwo, osiągnęło tak potężne wpływy w USA?

Jak to możliwe, że Netaniahu rzuca obelgi w kierunku Obamy, a on nie ma zaplecza, które by go wsparło?

Dawno już pisałem o Izraelu reprezentującym żydów chazarskich, który przejmie władzę na świecie. Ten etap jest realizowany.

Jeżeli ktoś nie wierzy w te fakty, to zapraszam do oglądnięcia przemówienia Netanjahu w Kongresie amerykańskim link.

Jakie plany ma Stronnictwo Amerykańsko-Żydowskie względem Polski?

Zacytuję Stanisława Michalkiewicza: „nasi Umiłowani Przywódcy mogą się spierać między sobą już tylko o różnicę łajdactwa”.

============================

Ach, jak ta historia się powtarza! W XVIII wieku rozpoczęła się III wojna północna, w której Rzeczpospolita formalnie udziału nie brała, ale tak się złożyło, że większość działań wojennych toczyła się właśnie na jej terytorium. A złożyło się tak dlatego, że panujący wówczas w Polsce król August II wykorzystywał rzeczpospolitą jako narzędzie do wzmocnienia Saksonii – bo tam dynastia Wettynów była dziedziczna, a na tronie polskim jej obecność zależała od humorów suwerenów, zresztą nagminnie przekupywanych przez państwa poważne. Zresztą nie tylko suwerenów – bo władcy państw poważnych, jak np. szwedzki Karol XII, próbowali zainstalować na polskim tronie swoich faworytów – w tym przypadku akurat Stanisława Leszczyńskiego. Tedy niezależnie od wojny północnej, nasz nieszczęśliwy kraj stał się terenem walk między zwolennikami Augusta II, a zwolennikami Stanisława Leszczyńskiego („jeden do Sasa, drugi do Lasa”), co spowodowało straszliwą dewastację terytorium, która z kolei zwiększyła zastępy szlachty-gołoty, gotowej wysługiwać się każdemu, kto pozwoli im wypić i zakąsić. Wszystko to doprowadziło do rozbiorów i likwidacji państwa polskiego, zgodnie z zasadą sformułowaną znacznie później przez pruskiego teoretyka wojny Karola von Clausewitza, według której odpowiedzialności za wojnę nie ponosi napastnik, tylko napadnięty, bo swoją słabością zachęcił napastnika do napaści.

A cóż mamy dzisiaj? Ano, coś w rodzaju powtórki wojny północnej, chociaż przy podobieństwach są oczywiście różnice i to znaczne. Po staremu w wojnie tej bierze udział Rosja, ale zamiast Szwecji i Danii – Stany Zjednoczone, zaś interesy Saksonii reprezentuje dziś Nasza Złota Pani panująca w Republice Federalnej Niemiec. Strony toczące współczesną wojnę północną mają w naszym nieszczęśliwym kraju swoich agentów, zgrupowanych w trzech stronnictwach: Stronnictwie Pruskim, Stronnictwie Ruskim i Stronnictwie Amerykańsko-Żydowskim. Te stronnictwa, których najtwardsze jądra stanowią bezpieczniacy z SB i wywiadu wojskowego, którzy w drugiej połowie lat 80-tych przewerbowali się na służbę do państw poważnych, sprawują w Polsce rzeczywistą władzę, co sprowadza się do postępującego rozkradania państwa i rabowania obywateli pod różnymi pretekstami. Bezpieczniacy w Polsce, zarówno wojskowi, jak i „cywilni”, wywodzą się bowiem z kryminalistów, których władze polskie w 1939 roku powypuszczały z więzień, a ci natychmiast zajęli się bandytyzmem. Podczas wojny niemiecko-sowieckiej nad tymi bandami kryminalistów roztoczył kuratelę sowiecki Sztab Partyzancki, zapewniając im kryszę w zamian za przyjęcie bolszewickich dowódców i politruków. W ten sposób powstała „ludowa partyzantka”, którą po wojnie Stalin wykorzystał do stworzenia w Polsce powolnej wobec Sowietów tubylczej administracji.

Ten model stosunków politycznych przetrwał aż do dnia dzisiejszego z tym, że znaczna część wysługujących się przedtem Sowietom bezpieczniaków przeszła na służbę do przyszłych sojuszników: Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Stąd mamy trzy główne stronnictwa, które realizują zadania wyznaczone przez centrale w państwach poważnych, a narzędziem, przy pomocy którego zadania te przyjmują postać surowych praw, są Umiłowani Przywódcy, wśród których aż roi się od konfidentów jak nie tej, to innej bezpieczniackiej watahy. Obecnie w związku z rozgrywką, jaką Stany Zjednoczone prowadzą we wschodniej Europie z Rosją – na razie do ostatniego Ukraińca – Stronnictwo Amerykańsko-Żydowskie próbuje rozszerzać swoje wpływy w naszym nieszczęśliwym kraju poprzez spychanie do głębokiej defensywy Stronnictwa Ruskiego a także wypieranie skąd można Stronnictwa Pruskiego. Tamte oczywiście nie zamierzają składać broni bez walki, toteż mamy coraz gwałtowniejszą wojnę na górze, w ramach której Umiłowani Przywódcy, mobilizowani przez swoich oficerów prowadzących, zaczynają kopać się nie tylko po kostkach, ale i wyżej.

Sygnał eskalacji dał pan generał Marek Dukaczewski, szef Wojskowych Służb Informacyjnych, a więc głównej siły okupującej nasz nieszczęśliwy kraj, oznajmił, że to nie prezydent Bronisław Komorowski „spotykał się” z oficerem Wojskowych Służb Informacyjnych, który rozkradł SKOK w Wołominie, tylko Lech Kaczyński. Jakie płyną stąd wnioski? Ano – po pierwsze – że Bronisław Komorowski nadal pozostaje faworytem i Wielką Nadzieją okupującej Polskę soldateski, która już nawet nie próbuje ukrywać, że jej przedstawiciele roznoszą całe państwo na ryjach. Najwyraźniej – po drugie – muszą mieć na ten rabunek pozwolenie od państwa poważnego, które tubylczą soldateskę zadaniuje – bo tubylców od dawna, tzn. – od stanu wojennego przestali się obawiać. Skoro tedy państwo poważne pozwala soldatesce na taką ostentację, to – po trzecie – wygląda na to, iż obmyślony przez państwa poważne dla naszego nieszczęśliwego kraju scenariusz rozbiorowy jest coraz bliższy realizacji, w związku z czym – po czwarte – nasi Umiłowani Przywódcy mogą się spierać między sobą już tylko o różnicę łajdactwa.

Stanisław Michalkiewicz

.

 ekonomia

Robert Brzoza

P.S. 95% inwestorów traci kapitał. Tak nie może być. Zobacz => Inwestor

Photo credit: fsgm / Foter / CC BY-SA