Górnicy nie wytrzymali i postanowili w piątek 31 stycznia 2020 roku przeprowadzić blokadę torów kolejowych prowadzących do Elektrowni Łaziska. W proteście na torach wzięło udział kilkuset górników zrzeszonych w WZZ „Sierpień 80”. – „Nie wjedzie już tu żaden ruski węgiel” – tłumaczyli swój protest górnicy, którzy nie godzą się na import węgla do Polski z Rosji oraz innych krajów. – „Dziś blokujemy elektrownię, ale jak będzie trzeba, przyspawamy do torów pociągi na przejściach granicznych, a transporty z Rosji będziemy wysypywać” – zapowiedział przed Elektrownią Łaziska Rafał Jedwabny, górnik z WZZ „Sierpień 80”. Jak twierdzą związkowcy „wkrótce węgla na przykopalnianych zwałach będzie tak dużo, że trzeba będzie wstrzymać wydobycie kopalń a górników odesłać na postojowe”. Protestujący związkowcy wezywali rząd do ujawnienia wykazu spółek zależnych od Skarbu Państwa zajmujących się procederem importu obcego węgla i pociągnięcia do odpowiedzialności prezesów tych spółek. Domagali się także skutecznych działań, które powstrzymają nadmierny import węgla. W odpowiedzi na protest szefowie Tauron Wytwarzanie postanowili wprowadzić w błąd opinię publiczną! – My mówimy prezesowi: „Karty na stół!” – informuje Patryk Kosela, rzecznik prasowy WZZ Sierpień 80 o piśmie skierowanym do Prezesa Tauron Polska Energia S. A.

Katowice, 31 stycznia 2020 roku

 

                                                             FILIP GRZEGORCZYK
                                               Prezes Zarządu
                                                                                      Prezes Tauron Polska Energia S.A.

                           

Komisja Krajowa WZZ „Sierpień 80” zwraca się do Pana o natychmiastowe podanie do wiadomości publicznej informacji o tym ile węgla i w jakim celu w latach 2018-2019 Tauron lub spółki od niego zależne zaimportowały do Polski.

W informacji proszę uwzględnić również dane na temat zakupów jakie poczynił Tauron lub spółki od niego zależne – jak to zostało określone w Państwa dzisiejszym oświadczeniu – „na rynku krajowym u największych podmiotów zajmujących się produkcją i obrotem paliwami”. Chodzi tu o zakupy zaimportowanego przez te podmioty obcego, w tym rosyjskiego węgla.

Jednocześnie chcemy podkreślić, że pismo w tej sprawie WZZ „Sierpień 80” skierował do Pana 17 stycznia br. i do dnia dzisiejszego nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Znaczące jest to, że inne spółki energetyczne Skarbu Państwa, do których skierowaliśmy podobne wystąpienie, nie miały nic do ukrycia i udzieliły naszemu związkowi informacji na temat importowanego przez nie węgla lub zakupionego w kraju u podmiotów zajmujących się obrotem paliwami, w tym obrotem importowanego węgla.

/za Komisję Krajową/
BOGUSŁAW ZIĘTEK
Przewodniczący WZZ „Sierpień 80”

 

Do wiadomości:
1) Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki
2) Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin

Wobec wydanego przez właściciela Elektrowni Łaziska (spółkę Tauron Wytwarzanie) oświadczenia, które WZZ „Sierpień 80” odbiera jako manipulację i próbę wprowadzenia opinii publicznej w błąd, przewodniczący związku Bogusław Ziętek po raz drugi zawnioskował do pana premiera Mateusza Morawieckiego o podanie informacji w kwestii importu węgla do Polski i udziału w tym procederze spółek zależnych od Skarbu Państwa. Pierwsze pismo w tej sprawie WZZ „Sierpień 80” skierował na początku stycznia br.

„Nadmieniamy, że 7 stycznia br. zwróciliśmy się z pytaniami w tej tematyce do Pana Premiera, ale do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi ani od Pana, ani od podległych Panu służb, choć w międzyczasie gościł Pan Premier kilkukrotnie na Śląsku, spotykając się m.in. z reprezentantami środowisk górniczych” – m.in. czytamy w dzisiejszej korespondencji związku do szefa rządu.

Katowice, 31 stycznia 2020 roku

 

                                                             MATEUSZ MORAWIECKI
                                                        Prezes Rady Ministrów
                                                 Al. Ujazdowskie 1/3
                                               00-583  Warszawa

W związku nieprecyzyjnym – mającym na celu wprowadzenie opinii publicznej w błąd – oświadczeniem spółki Tauron Wytwarzanie, WZZ „Sierpień 80” zwraca się do Pana Premiera w trybie pilnym o podanie informacji:

1) Czy spółki Skarbu Państwa lub spółki od nich zależne działające w sektorze energetyki (Tauron, Polska Grupa Energetyczna), w latach 2018-2019 sprowadzały do Polski węgiel importowany, w tym z Rosji. Jeśli tak, to jakie to były ilości i na jakie cele węgiel ten był wykorzystany?

2) Czy pod sformułowaniem zawartym w dzisiejszym oświadczeniu Tauron Wytwarzanie firmowanym przez Panią Rzecznik Prasową Patrycję Hamerę, tj.: „(…) w całym segmencie wytwarzania Grupy Tauron, węgiel kupowany jest wyłącznie na rynku krajowym, u największych podmiotów zajmujących się produkcją i obrotem paliwami” kryje się kupowanie węgla importowanego, głównie rosyjskiego, także od tych spółek, które zarejestrowane są w Polsce, a zajmują się sprowadzaniem i obrotem węgla rosyjskiego?

3) Jakie działania ma zamiar podjąć Pański Rząd aby wyeliminować różnego rodzaju patologie w sytuacji, gdy na zwałach większości polskich kopalń (PGG, JSW), w tym na kopalni „Bolesław Śmiały”, leżą takie ilości węgla, że wkrótce kopalnie te będą musiały zaprzestać fedrowania, pracownicy będą odsyłani na przymusowe urlopy, a kopalnie poddane zostaną procesowi likwidacji?

Z uwagi na tę bulwersującą środowisko górnicze i mieszkańców Śląska sytuację oraz zważywszy na ewidentną manipulacje jakiej dopuszczają się zależne od Skarbu Państwa podmioty zaangażowane w ten proceder, prosimy o pilne i precyzyjne wyjaśnienie zawartych w niniejszym piśmie kwestii.

Nadmieniamy, że 7 stycznia br. zwróciliśmy się z pytaniami w tej tematyce do Pana Premiera, ale do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi ani od Pana, ani od podległych Panu służb, choć w międzyczasie gościł Pan Premier kilkukrotnie na Śląsku, spotykając się m.in. z reprezentantami środowisk górniczych.

/za Komisję Krajową/
BOGUSŁAW ZIĘTEK
Przewodniczący WZZ „Sierpień 80”

Pisaliśmy na Pressmania.pl o proteście górników na torach w tekście pt. „PILNE!!! Górnicy blokują tory. „Nie wjedzie już tu żaden ruski węgiel” (czytaj więcej).