Pielgrzymka Ludzi Pracy z Krakowa do grobu św. Rafała Kalinowskiego w rocznicę Powstania Styczniowego. W Czernej k. Krzeszowic z okazji 156 rocznicy Powstania Styczniowego spotkali sie ludzie pracy 19 stycznia 2020 roku. Wśród pielgrzymów było wielu przyjaciół i znajomych z „Solidarności” i organizacji patriotycznych, w tym Zbigniew Ferczyk (pomysłodawca pielgrzymki), Władysław Kielian, Marek Zawalski, Grzegorz Kowalski, ks. Władysław Palmowski, Wala Tumanik i wielu innych.

Mszy św. przewodniczył przeor klasztoru o. Leszek Stańczewski. Kazanie – Tadeusz Isakowicz-Zaleski (na video od 22-giej minuty). Oprawę muzyczną zapewnił chór z Krzeszowic (wśród chórzystów – Andrzej Mieczysław Mędrala). Przybyło także siedem pocztów sztandarowych, w tym poczet FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA. Z ramienia Fundacji m.in. Józef Markowski, Piotr Michalski, Christophe Borkowski i Slawek Rad. Po mszy świętej procesja przeszła na cmentarz oraz był posiłek, a później wspólnie śpiewano kolęde w Dom Pielgrzyma w Czernej