NIEZŁOMNI

Stowarzyszenie Byłych i Przyszłych Więźniów Politycznych

                 40-877 Katowice, ul. Mieszka I 15/75    Tel. 601646080       

Sekcja PATRONAT

 

Dyrektor Generalny  Służby Więziennej

Pan gen. Jacek Kitliński

Centralny Zarząd Służby Więziennej 

oraz

Dyrektor  Aresztu

 Warszawa Służewiec

płk Adam Karas

 

WNIOSEK

o RESPEKTOWANIE STATUSU WIĘŹNIA POLITYCZNEGO

wobec   Zygmunta Miernika  

oraz realne wykonanie dyspozycji kkw. dotyczących

osadzonego ukaranego karą porządkową przez Sąd Rejonowy Warszawie.

 

W związku z osadzeniem w dniu dzisiejszym w areszcie znanego opozycjonisty, dziennikarza, antykomunisty Pana Zygmunta Miernika, więźnia politycznego PRL (internowany m.in. w ZK Zabrze-Zaborze)

1/ o RESPEKTOWANIE wobec jego osoby STATUSU WIĘŹNIA POLITYCZNEGO tj. dyspozycji art. Art. 107 kodeksu karnego wykonawczego /kkw/

Skazani za przestępstwo popełnione z motywacji politycznej, religijnej lub przekonań ideowych odbywają karę w oddzieleniu od skazanych za inne przestępstwa;

oraz mają uprawnienie do korzystania z własnej odzieży, bielizny i obuwia oraz nie podlegają obowiązkowi pracy”.

2/ oraz realne wykonanie dyspozycji kkw. dotyczących  specjalnego statusu osadzonego w wyniku nałożenia (ukarania karą porządkową aresztu) przez sędziego (jest to bowiem decyzja nieprawomocna i kategorycznie zakazana orzeczeniami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka)  abstrahując od jej oceny merytorycznej i prawnej zwracamy się o humanitarne traktowanie osadzonego Zygmunta Miernika zgodnie ze standardami kkw i Unii Europejskiej. Osoba ukarana karą porządkową zamienioną na areszt nie mieści się bowiem w kategorii tymczasowo aresztowanych ani skazanych. Nie jest to osobą aresztowaną w związku z uzasadnionym podejrzeniem  popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa czy karana (jest to bowiem osoba tylko ukarana).

Zgodnie z kkw osadzony Zygmunt Miernik powinien znajdować się w najłagodniejszym rygorze, w celi odpowiadającej standardom europejskim, ze swobodnym dostępem do radia, TV, telefonu i odwiedzin (dziennikarzy, rodziny, przyjaciół).

Kategorycznie nie może być osadzony z inną kategorią więźniów niż więźniowie polityczni (takich chyba u Was więcej nie ma) czy ukarani karą porządkową. Tacy niezmiernie rzadko się trafiają więc Pan Zygmunt Miernik winien być osadzony w pojedynkę, również na spacerze, w łaźni i świetlicy – by uniknąć prowokatorów, osób niezrównoważonych i agresywnych itp.

Dotychczas najczęściej dyrektorzy  aresztów respektowali  w III RP status więźnia politycznego znany z II RP i schyłkowego PRL.

Jest on także standardem w Unii Europejskiej i w kodeksie karnym wykonawczym.

Przykładowo respektowano status więźnia politycznego:

– w Areszcie Warszawa na ul. Rakowieckiej w 2011 r (wobec A.Słomki ukaranego na procesie Jaruzelskiego),

– w  Areszcie w Katowicach i Wadowicach (wobec A.Słomki ukaranego za domaganie się procesu pułkownika SB który zabił jego matkę)

– w Areszcie w Będzinie Wojkowicach (wobec Z.Miernika w 2012 r.)

– w Areszcie w Tarnowskich Górach  (wobec Mariusza Cysewskiego, dziennikarza ukaranego karą 3 dni aresztu za nagrywanie jawnej rozprawy we wrześniu 2015 r. )

Jedynie Dyrektor Aresztu Warszawa- Białołęka złamał prawo i osadził w 2013 roku ukaranego karą porządkową A.Słomkę (za domaganie się jawności procesu rehabilitacyjnego grupy śp. Emila Barchańskiego, która podpaliła pomnik Dzierżyńskiego) w okropnej zagrzybionej małej celi razem z 5 kryminalistami w tym palaczami.

Kilka dni temu Europejski Trybunał Praw Człowieka na nasz wniosek wszczął postępowanie wobec Rządu RP za to bezprawne osadzenie ukaranego karą porzadkową razem z kryminalistami (którą to karę pozbawienia wolności  nota bene Sąd odwoławczy tj. Apelacyjny w Warszawie znał za bezzasadną). Trybunał zażądał wyjaśnień w kwestii tego osadzenia i dał Rządowi RP czas na porozumienie z pokrzywdzonym. Po końcowym orzeczeniu ETPC będziemy ścigać karnie Dyrektora Aresztu Warszawa- Białołęka za ówczesne nieludzkie i poniżające traktowanie.

Również w sprawie Z.Miernika kara aresztu jest NIEPRAWOMOCNA.

Warto zastanowić się czy jest w ogóle legalna.

Za co Zygmunt Miernik został ukarany najcięższą karą tj. uwięzieniem?

Pobił kogoś? Skrzywdził? Groził? Nic takiego, po prostu wypowiedział krytyczną uwagę! Dokładnie: Zygmunt Miernik 1 października na sali sądowej przy ul. Kocjana w trakcie procesu za „tortowy protest” w sprawie protestu Niezłomnych na zakończenie rozprawy komunistycznego zbrodniarza Czesława Kiszczaka podniósł publicznie  słowną wątpliwość co do wiarygodności i  kompetencji sądzącej go Joanny Dryll z Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli (przykładowo Joanna Dryll utajniła proces wyrzucając przy pomocy policji i tajniaków całą, bardzo liczną publiczność za krytyczne uwagi na temat jej procedowania (np. „na Białoruś”) oraz  systematyczniezmieniała imię pana Miernika, podobnie uczynił Prezes Sądu Rejonowego Warszawa Wola Remigiusz Wehner vide jego zarządzenie anty-tortowe w sprawie przeciwko PiotrowiMiernikowi Nr 39/15 z dnia 15.09.2015r.  cyt – „…polecam zorganizowanie kolejnego punktu kontrolnego przed wejściem na salę rozpraw nr 24 (lub innej sali rozpraw, w której przeprowadzana będzie rozprawa w sprawie IV K 773/13 – przeciwko Piotrowi Miernikowi) i upoważniam do przeprowadzenia ponownej kontroli znajdujących się tam osób (w tym przedstawicieli mediów i publiczności) przez służby ochrony obiektu i funkcjonariuszy Policji.” http://www.warszawa.so.gov.pl/sad-rejonowy-dla-warszawy-woli.html

Film z tortowego protestu wobec wspólniczki Kiszczaka sędzi Anny Wielgolewskiej

Dosadne słowne określenie (typowe wzburzenie u chorego na cukrzycę) pana Miernika miało 1 października rzekomo tak bardzo naruszyć „powagę sądu”, iż już po wyjściu Z.Miernika z sali, czyli pod jego nieobecność, została mu wymierzona najcięższa kara 14 dni więzienia!  Nastąpiło to bez przywołania jakiejkolwiek podstawy prawnej przez sędzię Joannę Dryll (to klasyczny przykład typowego bezprawia RPRL) vide relacja filmowa w internecie o rekordowej oglądalności

Nazwisko Dryll jest rzadkością stąd można szybko odnaleźć w archiwach  wiele informacji o antypolskiej postawie kilku pokoleń rodziny Dryll. I tak przykładowo: Witold Jerzy Dryll, urodzony w Warszawie był członkiem GL/AL, ZWM, PPR, a następnie PZPR. Od 17 marca 1953 do 29 sierpnia 1979 roku członek, a później sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Warszawie, wiceminister PRL itp.

Trudno się więc nieufności pana Zygmunta Miernika dziwić.

Warto też zaznaczyć iż, Europejski Trybunał we wszystkich orzeczeniach  podkreśla, że praktyka sądów III RP (pozbawienie wolności na podstawie decyzji nieprawomocnej i bez procesu)  jest oczywiście nielegalne.

Na początku roku Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał również Prokuratorowi  Instytutu Pamięci Narodowej – Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wszcząć wreszcie sprawę licznych przestępczych i całkowicie bezkarnych praktyk funkcjonariuszy Służby Więziennej (którzy zamordowali tysiące żołnierzy Niezłomnych) oraz represjonowali dziesiątki tysięcy niepodległościowych działaczy w aresztach PRL m.in. chodzi o usiłowanie zabójstwa poprzez odmowę leczenia gruźlicy płuc u A.Słomki na Rakowieckiej w stanie wojennym.

Informację niniejszą przekazujemy z ostrożności, zakładając , iż dyrekcja Aresztu Warszawa Służewiec praworządnie zapewni właściwe i roztropne traktowanie Z.Miernika

nie bacząc na jawnie bezprawne działania niektórych sędziów godzących w wolność opozycjonisty, prawa człowieka, wolność słowa, swobody obywatelskie oraz chroniących zbrodniarzy komunistycznych z UB, SB, Milicji/policji, służb specjalnych  – vide sprawa Kiszczaka, Jaruzelskiego, Kociołka czy: sędziego A.Kryże, J.Godynia, prokuratorów A.Kassyka, płk S.Gorzkiewicza i wielu podobnych funkcjonariuszy.

Z poważaniem

  /-/ Mariusz Cysewski – Koordynator Niezłomnych, więzień polityczny PRL i ZSRR

/-/ Janusz Fatyga – stowarzyszenie III Konspiracji Antykomunistycznej – Łódź

     /-/ Adam Słomka – obserwator przestrzegania Praw Człowieka z ramienia Rady Europy w Strasburgu na terenie Białorusi, b. Jugosławii i Albanii (w latach 1991-2001).

Kraków, 4.X.2015 r.

 

Kopie do wiadomości :

– Rzecznik Praw Obywatelskich

– Minister Sprawiedliwości

– Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie  SSA Krystyna Karolus-Franczyk

boi@waw.sa.gov.pl,  administracja@waw.sa.gov.pl

– Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie  SSO  Małgorzata Kluziak

prezes@warszawa.so.gov.pl, boi@warszawa.so.gov.pl,

– Sędzia penitencjarny Sądu Okręgowego

– Prezes Sądu  Rejonowego w Warszawa Wola SSRRemigiusz Wehner

– do akt  Sądu Rejonowego Warszawa-Wola  IV K  773/13

srwarwola@warszawa.so.gov.pl

– Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz Dyrektor Generalny

bdg@sw.gov.pl

– Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie

oisw_warszawa@sw.gov.pl, BSW@sw.gov.pl , as_warszawa_sluzewiec@sw.gov.pl,

biuro  rzecznika:rzecznik.warszawa@sw.gov.pl,  jgora@sw.gov.pl,

 ekrakowska@sw.gov.pl,  Tomasz.Jaros2@sw.gov.pl

– Fundacja Lex Nostra

– Helsińska Fundacja Praw Człowieka

– stowarzyszenia kombatanckie więźniów politycznych