Ś.P. Józef Cholewka, wieloletni działacz społeczny, zasłużony dla gminy Wadowice. Był radnym od 1990 r., sprawując między innymi funkcje przewodniczącego (2014-2016) i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wadowicach, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Inicjatyw Gospodarczych i Rozwoju, a także długoletni sołtys Choczni.

Strażak ochotnik, członek Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie, członek prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach, wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego Związku OSP RP w Wadowicach. Honorowy naczelnik OSP Chocznia, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej.

Organizator słynnych na całą Polskę, odbywających się od ponad 20 lat koncertów strażackich orkiestr dętych „Strażacy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w Hołdzie”.

Od 1968 roku związany z ochotniczym pożarnictwem, wieloletni członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczni. Zasłużony działacz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Członek Zarządu Głównego Związku OSP RP, członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie, były członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Bielsku-Białej, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach, wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego Związku OSP RP w Wadowicach, były komendant miejsko-gminny Związku OSP RP gminy Wadowice i wieloletni wiceprezes-naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczni, następnie honorowy naczelnik tej jednostki. Był współzałożycielem Fundacji OSP Chocznia.

W czasie swojej działalności doprowadził do wszechstronnego rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczni. Był wielkim propagatorem orkiestr strażackich, a orkiestra OSP w Choczni zdobywała kilkukrotnie największe osiągnięcia na krajowych przeglądach orkiestr strażackich. Od 1995 roku członek Rady Artystycznej przy Zarządzie Głównym Związku OSP RP. Organizator słynnych na całą Polskę, odbywających się od ponad 20 lat koncertów strażackich orkiestr dętych „Strażacy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w Darze”, a po śmierci Papieża „Strażacy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w Hołdzie”. W 1998 roku był zaangażowany w organizację i tworzenie nowych struktur Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP na terenie nowo powstałego powiatu wadowickiego (1999 r.).

Ś.P. Druh Józef Cholewka za swoją działalność społeczną był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi, resortowymi i korporacyjnymi, m. in.:
• Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej.
• Złotym Krzyżem Zasługi
• Medalem za Ofiarność i Odwagę
• Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
• Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza
• Złotą Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej
• Odznaką za Zasługi w Zwalczaniu Powodzi
i wieloma innymi.

W ostatnim czasie z powodu choroby wycofał się z życia społecznego, nadal jednak był radnym Rady Miejskiej w Wadowicach i w tej kadencji pełnij funkcję jej wiceprzewodniczącego.

Zmarł 21 września 2021 r. w nocy z poniedziałku na wtorek w szpitalu w Suchej Beskidzkiej. Miał 69 lat.

Cześć Jego pamięci!

 

Źródło: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych ZOSP RP