Skandaliczna uchwała Państwowej Komisji Wyborczej, uznająca za ważne podpisy oddane na nielegalnie powołany i zatwierdzony komitet wyborczy Aleksandry Dulkiewicz została wczoraj, tj. 5 lutego 2019 roku, zaskarżona do Sądu Najwyższego przez pełnomocnika komitetu wyborczego Grzegorza Brauna. Zob. materiał filmowy https://www.youtube.com/watch?v=P5ayq3GDeNM&fbclid=IwAR2cpgjfzSq6wCGrpapMYestclARQdkqVcnHO5RKr9V9DLg-0MivAEowIRo

Po złożeniu skargi Grzegorz Braun powiedział:

Samo złożenie skargi w Sądzie Najwyższym w trybie ustalonym przez kodeks wyborczy wstrzymuje wykonanie uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. Będziemy mieli wyrazisty komunikat. Okaże się, po której stronie stoi wymiar sprawiedliwości. Okaże się, czy Sąd Najwyższy stoi po stronie prawa, czy też stoi na straży interesów układu gdańskiego.

Sytuacja w Gdańsku zrobiła się bardzo ciekawa. Bo stan faktyczny i formalno-prawny mamy taki, że bodaj dzisiaj mija termin na złożenie listy podpisów poparcia pod kandydaturami w wyborach prezydenckich w Gdańsku, a Aleksandra Dulkiewicz jeszcze nie zarejestrowała prawidłowo komitetu wyborczego. Czy to oznacza, że nie wystartuje w wyborach?

III RP przyniesie nam już niedługo wiążąca odpowiedź. I to nie będą, jak zwykle, dobre wiadomości!

Ps. Zdjęcie tytułowe opublikowano na podstawie art. 29 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze strony, zob. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,24428099,komitet-aleksandry-dulkiewicz-zarejestrowany-nielegalnie-skarga.html.