Wprawdze klaszctor miał prawo założyć miasto, ale go nie założono więc bezprawnie  pisano o 800 leciu miasta! Niektórzy rzekomi dygnitarze skorzystali z okazji, aby się pokazać, wybić jakieś medale, dyplomy, nadać tytuły… Ale u nas to jest normalką im więcej szumu, tym mniej jest to warte!

z15984995Q,Nadanie-honorowego-obywatelstwa-miasta-Zukowo-Lech

Lech Wałęsa dostał tytuł honorowego obywatela Żukowa!

Na szczęście nie napisano nic na ten temat w Encyklopedii Gdańskiej, bo byłaby jedna bzdura więcej!

A teraz do rzeczy FAKTY:

W Pommerellisches Urkundenbuch  (Pomorska Księga Dyplomów) opracowanej przez dr M. Perlbacha  i opublikowanej  w 1882 roku w Danzig (Gdańsk) na str.12 pod nr. 14 napisano, że klasztorowi w  Zuckau/Żukowo nadaje się 10 wiosek i  wymienia ich nazwy oraz wyraża zgodę na założenie miasta – ale do założenia miasta przez wieki nie doszło i dopiero w końcu XX wieku tzn. 1.01.1989 roku nadano prawa miejskie!

Wprawdzie wg Labudy było to w 1214 roku i choć poparli to: J. Spors, A. Czacharowski i E. Rymar dla mnie bardziej wiarygodne są badania Perlbacha. 

 Franciszek Krzysiak – pasjonat histori średniowiecza Gdańska i okolicy.

PS

Przyznaję, że kiedyś tę wioskę, a teraz to miasteczko darzę wielką sympatią i polecam nieznającym go zwiedzić kościół poklasztorny, muzeum szat kościelnych i zaliczyć restauracji „Gryf” zawsze pięknie zorganizowaną kolację koszubską z występem zespołu folklorystycznego „Kaszuby”!