Wchodzimy w Nowy Rok z nadzieją, że będzie to okres w naszym życiu bez trosk i zmartwień. Mając to na uwadze życzę Czytelnikom oraz dziennikarzom, publicystom oraz Wszystkim Polakom, aby ten 2017 rok był przełomowym w Waszym życiu.

Pamiętajcie, że liczą się tylko te chwile, które są przed nami. Mam nadzieję, że będziemy w stanie pokonać animozje, a spory polityczne nie podzielą nas do końca. Polacy to Wielki Naród i Ród oraz szczep piastowy. Nie straszne nam wichry i znoje. Nie prawdą jest, że Polak jest mądry dopiero po szkodzie.

Warto przypomnieć rządzącym i opozycji okupującej Sejm, że dla Jana Pawła II wolność jest wartością sprzyjającą narodowej odnowie i prawdziwej suwerenności państwa. Uczył o tym podczas jubileuszowej Mszy na Jasnej Górze, dnia 19 czerwca 1983 r.

„Naród jest prawdziwie wolny, gdy może kształtować się jako wspólnota określona przez jedność kultury, języka, historii. Państwo jest istotnie suwerenne, jeśli rządzi społeczeństwem i zarazem służy dobru wspólnemu społeczeństwa i jeśli pozwala narodowi realizować właściwą mu podmiotowość, właściwą mu tożsamość. To pociąga za sobą między innymi stwarzanie odpowiednich warunków rozwoju w zakresie kultury, ekonomii i innych dziedzin życia społecznej wspólnoty. Suwerenność państwa jest głęboko związana z jego zdolnością promowania wolności narodu, czyli stwarzania warunków, które mu pozwolą wyrazić całą swoją własną tożsamość historyczną i kulturalną, to znaczy pozwolą mu być suwerennym poprzez państwo” – podkreślał Jan Paweł II.

Mając na względzie to, co mówił do nas także nasz ukochany Święty Jan Paweł II, że „wolność nie jest nam dana raz na zawsze”, jestem pewien, że wszyscy razem staniemy w prawdzie po stronie Polskiej Racji Stanu.

„Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki. Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś niepowodzenie czy zawód, niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi, który was miłuje, który jest wiernym towarzyszem i który pomaga przetrwać każdą trudność” – mówił do nas Święty Jan Paweł II.

Życzę Wam i apeluję, aby zgodnie z wolą największego z Polaków Świętego Jana Pawła II pamiętać o wartościach, które są bezcenne. Niech Nowy Rok 2017 przyniesie Wam wszystkim spełnienie najskrytszych marzeń, ogromne powodzenie i sprawi, że radość i pogoda ducha nie będą opuszczały Was nawet na krok. Ale przede wszystkim szczęścia rodzinnego, spokoju oraz błogosławieństwa Bożego na cały rok

Do Siego Roku Kochani!