Jak poinformował włoski portal   www.motorionline.com: (…)” FCA annuncia con una nota che a febbraio tutti i dipendenti del Gruppo in Italia riceveranno un bonus, che mediamente sarà di 1.250 euro, grazie ai risultati di produttività raggiunti nel 2018″ (…).

(…) „FCA zapowiada, że w lutym wszyscy pracownicy koncernu we Włoszech otrzymają bonus , który średnio będzie wynosił 1.250 euro, dzięki rezultatom produktywności osiągniętej w 2018roku”(…). Redaktor Gaetano Scavuzzo dodał, że pracownicy zakładów w Pomigliano i w Veronie otrzymają po 1580 euro.

Nie ma w tym artykule żadnej wzmianki o pracownikach FCA Poland.

Skontaktowałem się zatem z liderami związków zawodowych w FCA Poland i dowiedziałem się, że  jest możliwe, iż 10 marca polscy pracownicy FCA otrzymają dodatkową premię roczną w kwocie od 2.300 do 3000zł (czyli od 550 do 700 euro).

Jeszcze w tym tygodniu mają być kontynuowane rozmowy z dyrekcją personalną FCA Poland.

Mamy tutaj do czynienia z zupełnie innym podejściem do pracowników przez ten sam ponadnarodowy koncern, bo we Włoszech ogłasza się z wyprzedzeniem w mediach o planowanej kwocie dodatkowej premii, wyróżniając konkretne zakłady w Italii, natomiast pomija się w informacjach pracowników zakładów tego samego koncernu w Polsce!

Nawet liderzy związkowi w polskich filiach FCA niemal do ostatniej chwili muszą czekać na konkrety z Turynu, bo dyrektor personalny FCA jest tylko przekaźnikiem decyzji zapadających we Włoszech. Na pierwszym spotkaniu w temacie tej premii,które już się odbyło, liderzy związkowi zostali obdarzenie ogólnikami, z których trudno wywnioskować konkretne kwoty tejże premii.

Jedno jest tylko pewne, że premia dla Polaków w zakładach FCA w Polsce będzie mniejsza niż dla Włochów w zakładach FCA w Italii. A ja się zastanawiam co się stało z tą ideą równouprawnienia w Unii Europejskiej?

Fot. Robert Szkutnik

Rajmund Pollak