Cotygodniowy felieton ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza „Głos Polski”. Warto posłuchać! W mediach głównego nurtu nie usłyszycie tego, co mówi minister polskiego rządu, który rozprawia się z PO-PSL i jej próbą przejęcia Trybunału Konstytucyjnego.