Muzeum Dom Jana Matejki

Kraków, 4 stycznia 2019 r. 

[migawki – Józef Wieczorek] 

Celem spotkania było zaprezentowanie rekomendacji włączenia do tworzonego – pod auspicjami Towarzystwa Pracy Organicznej im. H.Cegielskiego i M.Dzielskiego -„Pocztu Mistrzów Polskiej Pracy Organicznej”wybitnych postaci kultury narodowej:

JANA MATEJKI,  JANA SAS ZUBRZYCKIEGO, JADWIGI Z ŁOBZOWA

Jan Matejko (1838-1893) – najwybitniejszy przedstawiciel polskiego nurtu malarstwa historycznego, kolekcjoner, profesor i wieloletni dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie był również prekursorem konserwacji i ochrony zabytków, członkiem wielu towarzystw i stowarzyszeń artystycznych, naukowych i społecznych. Jeden z najważniejszych twórców polskiej kultury pamięci czasów niewoli.

2

rbsh

4.jpg

Jan Sas Zubrzycki (1860-1935) – architekt, profesor Politechniki Lwowskiej, autor

kilkudziesięciu kościołów na terenie dawnej Galicji oraz ziemi świętokrzyskiej(w tym kościoła p.w. św. Józefa na Rynku Podgórskim w Krakowie). Badacz historii architektury i twórca myśli architektonicznej. Twórca wielu dzieł społecznych i uczestnik życia społecznego w różnych dziedzinach kultury; od sztuki ludowej, przez historiozofię, po wychowanie młodzieży.

rbsh

6.jpg

7.jpg

8.jpg

Jadwiga z Łobzowa (1854-1916; właśc.Jadwiga z Sas Zubrzyckich Strokowa) –

nauczycielka, poetka, twórczyni dzieł społecznych i animatorka życia społecznego; w szczególności współtworzyła ruch na rzecz oświaty kobiet wiejskich – była członkinią Zarządu Gł.Towarzystwa Szkoły Ludowej (wspólnie z Adamem Asnykiem założyła pierwszą czytelnię Towarzystwa). W 1951 roku wszystkie jej utwory zostały wycofane z polskich bibliotek i objęte cenzurą.

Rekomendacje przedstawili:

Marta Kłak-Ambrożkiewicz – historyk sztuki, etnograf, kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie, kierownik oddziału MNK – Muzeum Dom Matejki.

Jerzy Wowczak – architekt, doktor nauk humanistycznych, autor i współautor wielu projektów budynków użyteczności publicznej, założeń parkowych    i planistycznych. Wraz z żoną Ewą prowadzi w Krakowie autorską pracownię architektoniczną.

Jan Musiał – literaturoznawca, doktor nauk humanistycznych, pedagog,wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, w l. 1981-1988 wydawca wolnej prasy na Podkarpaciu, senator RP I i II kadencji.

rbsh

IV DZIEŃ MISTRZÓW POLSKIEJ PRACY ORGANICZNEJ w Krakowie

6 stycznia 2019 roku ruch społeczny Pro Publico Bono obchodzi Dzień Mistrzów Polskiej Pracy Organicznej. Data obchodów związana jest z dniem urodzin Hipolita Cegielskiego, uznawanego przez tę społeczność za najwyższy wzór pracy organicznej w dziejach naszego narodu. Dziedzictwo Hipolita Cegielskiego stanowi fundament ideowy i inspirację dla działań twórczych podejmowanych w ramach Karty Solidarności – instytucji życia społecznego ustanowionej w roku 2009 w celu wspierania  odradzania i rozwoju w Polsce kultury solidarności.

1

Dzień Mistrzów Polskiej Pracy Organicznej obchodzimy w Krakowie po raz czwarty – pierwszy raz w murach Muzeum Domu Jana Matejki, instytucji wyrosłej na gruncie dziedzictwa wybitnego współtwórcy polskiej kultury pamięci, artysty i organicznika. Wydarzeniem tym zamykamy także uroczyście obchody jubileuszu 120-lecia powstania Domu Jana Matejki, jako instytucji muzealnej, które odbywały się w Krakowie w roku 2018. Organizatorzy, z powołanym do życia dwa lata temu Towarzystwem Pracy Organicznej imienia Hipolita Cegielskiego i Mirosława Dzielskiego na czele, poprzez inicjatywę Dnia Mistrzów Polskiej Pracy Organicznej starają się umacniać misję Krakowa, jako „stolicy polskiej pamięci i tożsamości”. Wskazywane są w ten sposób kolejne postaci, które w okresie najnowszych dziejów służyły Polsce, tworząc dzieła społeczne, wykorzystując w tym celu idee i metody właściwe tradycji pracy organicznej. Dlatego tworzony wg tej myśli „Poczet  Mistrzów Polskiej Pracy Organicznej” – oprócz zasłużonych, XIX- wiecznych postaci wielkopolskich organiczników z Hipolitem Cegielskim na czele, wskazuje na postaci innych wybitnych Polek i Polaków, których twórcza aktywność intelektualna, artystyczna i społeczna istotnie wpłynęła na kształt naszej cywilizacji, a zwłaszcza na rozwój polskiej tożsamości republikańskiej.

Kontynuując podjęty cztery lata temu zwyczaj obchodów Dnia Mistrzów Pracy Organicznej, a w tym w szczególności  inicjatywę tworzenia „Pocztu Mistrzów Polskiej Pracy Organicznej”, 4 stycznia 2019 roku  w krakowskim oddziale Muzeum Narodowego – w Domu Jana Matejki, odbyła się kolejna sesja poświęcona dziedzictwu i tradycjom pracy organicznej, czyli społecznej pracy twórczej, której owocem są dzieła i instytucje wypełniające treścią pojęcie Rzeczypospolitej.

Tegoroczna sesja dedykowana była pamięci Jana Matejki, Jana Sas Zubrzyckiego oraz Jadwigi z Łobzowa, znakomitych twórców kultury narodowej, związanych z Krakowem, których praca na rzecz dobra wspólnego przyczyniła się do rozwoju i umocnienia polskiej tożsamości.

Organizatorami Sesji byli:

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- MUZEUM DOM JANA MATEJKI

TOWARZYSTWO PRACY ORGANICZNEJ IM.HIPOLITA CEGIELSKIEGO I MIROSŁAWA DZIELSKIEGO

MUZEUM COLLEGIUM MAIUS UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

FUNDACJA STANICA KRESOWA

Sympozjum zostało zorganizowane  w ramach działalności Karty Solidarności i jest wydarzeniem w cyklu spotkań IX DNI KULTURY SOLIDARNOŚCI, które odbywają się pod hasłem: „Polski fenomen wolności”.

11

12