Na spotkaniu w Bieżanowie ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski mówił o patriotyźmie. Przyjazd do Bieżanowa był dla duchownego „podróżą sentymentalną”, gdyż dwóch kolejnych proboszczów, śp. ks. Antoni Sołtysik i sp. Adolf Chojnacki byli dla Księdza Tadeusza niedoścignionymi wzorami posługi kapłańskiej, społecznej i patriotycznej.

Kraków, 18 stycznia 2019 roku.

1

5.jpg

2

4