W piątek 16 listopada na zakończenie wadowickich obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę Michał Siwiec-Cielebon przedstawił w Wadowickim Centrum Kultury wykład przypominający udział mieszkańców miasta i regionu w walce o niepodległość w latach 1914-1918.

Kilkadziesiąt osób zebranych w sali kameralnej WCK wysłuchało wykładu zatytułowanego „Wolności siew. Formowanie oddziałów legionowych w Wadowicach. Wadowiccy legioniści” i obejrzało prezentację przedstawiającą niektórych legionistów. Prelegent przypomniał o zmobilizowaniu w pierwszych tygodniach I wojny światowej oddziałów strzeleckich oraz wadowickiego batalionu sokolo-skautowego, które weszły w skład późniejszych I i II Brygady Legionów, o formowaniu w Wadowicach i Choczni batalionu uzupełniającego LP oraz o znaczącym udziale w dziele niepodległości wychowanków wadowickiego Gimnazjum. Przypomniał, że w walkach o niepodległość uczniowie i nauczyciele tej szkoły zdobyli ponad 50 orderów Virtuti Militari oraz ponad 100 Krzyży Walecznych, a ponad 200 z nich otrzymało Krzyże lub Medale Niepodległości. W walkach legionowych uczestniczyło również co najmniej 250 mieszkańców ziemi wadowickiej nie związanych ze środowiskiem wadowickiego Gimnazjum. O tym olbrzymim wkładzie wadowiczan w odzyskanie niepodległości, a później także w jej obronę w latach 1918-1921 mało kto dzisiaj pamięta.

Michał Siwiec-Cielebon przypomniał także przykładowe sylwetki 20. wadowickich legionistów i ich dalsze losy, w tym śmierć wielu spośród nich w latach II wojny światowej, kiedy ponownie dali świadectwo wierności ideałom Niepodległej Rzeczypospolitej.

Wolności siew. Organizowanie jednostek legionowych w Wadowicach – Wykład część I

Wolności siew. Organizowanie jednostek legionowych w Wadowicach – Wykład część II

Wolności siew. Organizowanie jednostek legionowych w Wadowicach – Wykład część III

Relacja wideo Krzysztof Sitko.