Dzień Zesłania Ducha Świętego to dzień, w którym wierzący w Jezusa otrzymują nowe prawo, nowy życiowy fundament – dar Ducha Świętego.

W Księdze Rodzaju mówi się o Duchu Pańskim (Ruah Ellohim), o Duchu Boga, który jak silny wiatr unosił się nad stworzeniem.

W drugim opisie stworzenia jest mowa, że Bóg tchnie Go w człowieka utworzonego z prochu ziemi i od tej pory człowiek żyje życiem Boga.

Jan Chrzciciel naucza o Kimś, kto będzie chrzcił duchem i ogniem. Ogień, który oczyszcza i oświeca, staje się symbolem Bożego działania w życiu człowieka.

Mówi św. Paweł: Nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć: „Panem jest Jezus”. (por. 1Kor 12,3).

Duch Święty jest nam dany, abyśmy wzywali imienia Jezusa i zostali zbawieni. Abyśmy się nawrócili, czyli uwierzyli, że Jezus, który jest Panem i Mesjaszem, może zmienić nasze życie, nadać mu sens i przemienić serca.

Jeżeli każdy z nas się nawróci, jeśli przyjmie zbawcze działanie Boga w swoim życiu osobistym – nasza wspólnota zacznie żyć w komunii z Bogiem, przynoszącej owoce Ducha.

Dzień Zesłania Ducha Świętego to dzień odrodzenia w nowym życiu. To przypadek, że dzień II Tury wyborów na urząd prezydenta wypada w święto Zesłania Ducha Świętego? Raczej nie! Dziś z perspektywy czasu rozumiemy inaczej słowa św. Jana Pawła II:

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi… Tej ziemi.