Obchody jubileuszu 150-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadowicach odbyły się w sobotę 16 września 2017 r. Ten jubileusz upamiętnia nieprzerwaną działalność wadowickiej jednostki  strażaków-ochotników, ale historia ochrony przeciwpożarowej w mieście nad Skawą jest o co najmniej 80 lat dłuższa. Przypomniano o tym podczas sobotniej uroczystości, wspominając zasłużonych druhny i druhów oraz wyróżniając kilkunastu z nich.

Dzisiejsza OSP Wadowice nie jest jednostką wielką, ale wynika to z istnienia w Wadowicach Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej (wtedy jednostka Zawodowej Straży Pożarnej), która przejęła główny ciężar walki z zagrożeniami, nie tylko pożarowymi zresztą. Ale OSP nadal istnieje i znalazła dla siebie także rolę i zadani w systemie ratowniczym oraz w propagowaniu prewencji zagrożeń, które realizuje m.in. przez działania Grupy Medycznej stanowiącej Jednostkę Operacyjno-Techniczną wadowickich ochotników.

O kryzysie działalności wadowickiej OSP w czasach PRL, kiedy nie tylko ograniczono możliwości aktywności strażaków-ochotników, ale zabrano im remizę i sprzęt, pamięta już coraz mniej ludzi. A przecież tę strażnicę druhowie z Wadowic wybudowali własnymi rękami, nie w ramach komunistycznego czynu społecznego, lecz aby lepiej móc służyć mieszkańcom miasta i gminy  w potrzebie. W niepodległej Polsce, od lat dziewięćdziesiątych XX w. współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej układa się coraz lepiej a plany obu struktur są zbieżne. Jak deklaruje komendant powiatowy PSP brygadier Paweł Kwarciak, jeżeli tylko dojdzie do skutku budowa nowej strażnicy PSP, to druhowie z wadowickiej OSP mogą liczyć na zwrot ich strażnicy, co byłoby godziwym zadośćuczynieniem za doznaną w przeszłości krzywdę. I choć do tego droga jeszcze daleka, już teraz płynący z serca społecznikowski odruch kazał jednemu z najstarszych wadowickich druhów OSP zadeklarować, że jako pierwszy wykupi cegiełkę na budowę nowej strażnicy dla PSP. Takie deklaracje i rozmowy były pokłosiem pięknego strażackiego jubileuszu w Wadowicach.

Gośćmi uroczystości byli m.in.: poseł na Sejm RP dr hab. Józef Brynkus, Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Stanisław Nowak, członek Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Krakowie, druh Antoni Kwarciak, prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP w Wadowicach dh Marian Sołtysiewicz i Komendant Powiatowy PSP, bryg. Paweł Kwarciak wraz ze współpracownikami oraz przedstawiciele wielu sąsiednich jednostek OSP. Mszę św. w wadowickiej Bazylice pod wezwaniem ofiarowania NMP celebrowali: kapelan małopolskich strażaków młodszy brygadier ks. Władysław Kulig, kapelan Zakładu Karnego w Wadowicach i młodszy kapitan PSP o. Ryszard Stolarczyk  oraz ks. Adam Garlacz, do niedawna wikariusz wadowickiej parafii, a od sierpnia br. duszpasterz w parafii pw. Św. Klemensa w Wieliczce, który wygłosił piękną homilię, przypominającą o historii wadowickiej OSP, ale także o patronie strażaków, św. Florianie i o powołaniu strażaków do niesienia pomocy, nawet wbrew przeciwnościom czy zagrożeniom dla dobra i życia własnego.

Po przemarszu przy muzyce połączonych orkiestr OSP Chocznia i Klecza na plac apelowy wadowickiej JRG PSP przeprowadzono uroczysty apel. Po raporcie odebranym przez generała S. Nowaka od dowodzącego ceremonią aspiranta Kamila Guguły, historię OSP Wadowice przedstawił prezes jednostki, mł. kpt. PSP Jacek Kubera. Złotym Znakiem Związku OSP wyróżniono dha Zdzisława Kłobucha a medalem im. Bolesława Chomicza dha Jerzego Walczaka (któremu z powodu nieobecności z przyczyn zdrowotnych odznaczenie zostanie wręczone później). Przyznano także nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka srebrne i brązowe odznaki Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej oraz nadane przez władze Związku OSP medale Za Zasługi dla Pożarnictwa. Kilku seniorom OSP wręczono także wyższe liczby do odznak za wysługę lat. Goście uroczystości otrzymali okolicznościowe pamiątki, w tym wydaną staraniem OSP Wadowice historię wadowickiej straży, spisaną niegdyś przez dha Lucjana Kmitę, a uzupełnioną i przygotowaną do druku przez obecnych druhów wadowickiej OSP.

Poseł prof. J. Brynkus podkreślił, że dobrze iż wadowicka OSP działa mimo istnienia w mieście wyspecjalizowanej formacji PSP. Przypomniał, że do OSP przechodzi wielu z wysłużonych strażaków PSP, zaś młodzież działająca w OSP zasila z czasem szeregi jednostek zawodowych. Wspominając o wielkim dorobku i zasługach poprzednich pokoleń wadowickich strażaków życzył wadowickim druhom dalszej owocnej działalności „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Nadbrygadier S. Nowak przypomniał m.in. zasługi wadowickiej OSP w zabezpieczeniu wielu imprez i uroczystości, w tym ubiegłorocznych światowych Dni Młodzieży, życząc nadal dobrej pracy i współpracy oraz tylu powrotów co wyjazdów do działań. Podziękował także rodzinom strażaków za wsparcie jakiego udzielają swym bliskim zaangażowanym w działalność OSP. Podziękowania za dotychczasowy dorobek i życzenia dalszej owocnej działalności, w imieniu Zarządu Powiatowego oraz Zarządu Wojewódzkiego Zw. OSP RP przekazał druhom wadowickiej jednostki M. Sołtysiewicz. Głos zabrał także przybyły dopiero na plac apelowy burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski. Po zakończeniu ceremonialnej części imprezy obecnych zaproszono na tradycyjny poczęstunek.

Galeria zdjęć do obejrzenia niebawem.

Fot. Krzysztof Sitko/Pressmania.pl

Autor: Michał Siwiec-Cielebon
Dziennikarz, historyk, działacz opozycji antykomunistycznej, wyróżniony nagrodą IPN „Świadek Historii”, wnuk z-cy dowódcy 12. Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej majora Michała Siwca, asystent posła na Sejm RP dra hab. prof. UP Kraków Józefa Brynkusa, kustosz Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej im. 12 PP.