Dzięki wielkiej pracy Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II (Społecznego Centrum Dokumentacji Pontyfikatu Jana  Pawła II w Rejowcu) założonego w 2000 r. doszło do wyjątkowego wydarzenia. Na zaproszenie Marszałka Senatu Pana Stanisława Karczewskiego  w dniu 19 X br. otwarto wystawę „Polska światu Papieża dała – Jan Paweł II na plakatach”. Obecni na otwarciu byli: Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Wicemarszałek Senatu Maria Koc, Jego Eminencja ks. Kard. Kazimierz Nycz, sekretarz stanu w Kancelarii Rady Ministrów Anna Maria Anders, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji  Jarosław Zieliński , Marianna Zając Dyrektorka Szkoły im. Jana Pawła II w Brzegach, poseł Czesław Sobierajski Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Dziedzictwa Św.Jana Pawła II, inicjator ekspozycji Ryszard Zawadowski.

Stowarzyszenie na uroczystości reprezentowali: Grzegorz Kaniewski Wiceprezes, Sławomir Tomków – Sekretarz, Członkowie Honorowi: Adam Mazurek i Grzegorz Turlejski, Bożenna Pachla, Elżbieta Nowacka,Tadeusz Burchacki, a także kandydaci Józef Woch oraz Wojciech Adamaczyk i op.duchowi : ks. Zbigniew Kulik i Ks. Ryszard Ostasz.

Szczególnym gościem był Przyjaciel naszego Stowarzyszenia Ks. prof.Tomasz Kaczmarek z Włocławka – Gł. Postulator 108. Polskich Błogosławionych Męczenników II wojny światowej oraz obecnej postulacji kanonizacyjnej  Bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Dzieci z NSP im. Jana Pawła II w Brzegach k/o Miastkowa Kościelnego  wręczyły VIP-om śliczne odlewy wizerunku Jana Pawła II z imiennymi dedykacjami.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bidzinach ufundowała pięknie opakowane krówki papieskie.

Wszystkim naszym przyjaciołom, którzy znaleźli się w tym dniu w Senacie serdeczne Bóg zapłać.

Autor: Ryszard Zawadowski, prezes Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II

Foto: Bożenna Pachla