Parlamentarzysta Ziemi Wadowickiej dr hab. prof. UP Kraków nie mógł osobiście uczestniczyć w uroczystym spotkaniu w środę (19.10.2016r.) w Suchej Beskidzkiej z okazji Dnia Edukacji Narodowej organizowanym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty Barbarę Nowak. Jednak w jego imieniu list odczytał i przekazał na ręce Pani Kurator Nowak asystent Michał Siwiec-Cielebon. – Zadanie niesienia przed narodem owego „kaganka oświaty”, którego znak niegdyś zdobił szkolne uczniowskie mundurki, a więc przekazywania narodowi – jego najmłodszym pokoleniom – wiedzy, systemu wartości oraz kanonów wychowania. W dzisiejszym zrelatywizowanym świecie bardzo ważna jest pamięć o wszystkich aspektach tego zadania, i o tym, że wbrew wieloletniej polityce oświatowej z czasów Polski Ludowej, łączą się one nierozerwalnie, tworząc podwaliny kształtowania nowoczesnego społeczeństwa. Bo społeczeństwo nawet najlepiej wyedukowane, ale pozbawione spójnego systemu wartości, lub z zaburzoną ich hierarchią, staje się społeczeństwem bez właściwości, zbiorowiskiem indywidualności i grup, którymi łatwo można sterować i manipulować, a które będą miały trudność w pracy dla wspólnego dobra – pisze prof. Józef Brynkus w specjalnym adresie skierowanym do nauczycieli.

p1020735

Wadowice, dnia 18 października 2016 r.

                                                                     Szanowna Pani
                                                                     Barbara Nowak
                                                                     Małopolski Kurator Oświaty

Szanowna Pani Kurator, Szanowni Państwo,
serdecznie dziękuję za przesłane mi zaproszenie na uroczyste spotkanie w Suchej Beskidzkiej z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Niestety, z powodu obowiązków parlamentarnych nie mogę wziąć udziału w tej uroczystości. Pragnę jednak zapewnić, że jako doświadczony pracownik szkolnictwa wyższego, kształcącego kadry pracowników oświaty, wraz z Państwem przeżywam duchowo ten piękny dzień, będący oddaniem hołdu pracy nauczycieli, ale także upamiętniający powstanie pierwszej w Polsce i Europie instytucji odpowiedzialnej za oświatę – Komisji Edukacji Narodowej.

Edukacja, w wiekach dawniejszych oświecenie, bo od tego pojęcia pochodzi oświata jako system organizacji nauczania i zarazem nazwa zadania, jakie podejmujecie, to działanie ważne i niełatwe. Zadanie niesienia przed narodem owego „kaganka oświaty”, którego znak niegdyś zdobił szkolne uczniowskie mundurki, a więc przekazywania narodowi – jego najmłodszym pokoleniom – wiedzy, systemu wartości oraz kanonów wychowania. W dzisiejszym zrelatywizowanym świecie bardzo ważna jest pamięć o wszystkich aspektach tego zadania, i o tym, że wbrew wieloletniej polityce oświatowej z czasów Polski Ludowej, łączą się one nierozerwalnie, tworząc podwaliny kształtowania nowoczesnego społeczeństwa. Bo społeczeństwo nawet najlepiej wyedukowane, ale pozbawione spójnego systemu wartości, lub z zaburzoną ich hierarchią, staje się społeczeństwem bez właściwości, zbiorowiskiem indywidualności i grup, którymi łatwo można sterować i manipulować, a które będą miały trudność w pracy dla wspólnego dobra.

Dlatego dziękując wszystkim uczestnikom spotkania, wszystkim nauczycielom, za ich trud i wysiłki położone dla jak najlepszego edukowania i wychowania polskiej młodzieży, proszę Państwa gorąco, abyście zawsze pamiętali o wartościach, jakie legły u podstaw powołania Komisji Edukacji Narodowej jako ciała odpowiedzialnego za oświecenie polskiego społeczeństwa. Proszę Was o dochowanie wierności owej idei nowoczesnego, ale nie skierowanego tylko na nowinki, procesu nauczania, który wraz ze stosownie do wieku nauczanych podanymi dawkami wiedzy, ma także wskazać sposoby jej wykorzystania oraz godne cele, do jakich powinni dążyć w życiu i jakim nabyta wiedza powinna służyć.

Życzę Państwu jak największego poszerzania horyzontów własnej wiedzy i coraz wspanialszego rozumienia otaczającego świata, osiągania najlepszych wyników w pracy oraz wielu twórczych inspiracji, które pozwolą ciekawie i pięknie przekazywać uczniom zdobytą wiedzę dla ich dobra własnego i całego otaczającego społeczeństwa. Życzę wszystkim wiele zdrowia, zadowolenia z pracy, rozwoju osobistego i radości z odnoszonych sukcesów.

Łączę wyrazy poważania,

Poseł na Sejm RP
dr hab. Józef Brynkus

Wystąpienie i odczytanie listu prof. Józefa Brynkusa skierowanego do uczestników uroczystości przez Michała Siwca-Cielebona, asystenta posła.