Parlamentarzysta Ziemi Wadowickiej kolejny raz podejmuje trudny temat. Budowa strategicznych inwestycji w Polsce została powierzona chińskiej firmie, a to budzi spore obawy. – Według polskiego prawa chińska grupa osób wykonując zlecone prace przebudowy linii energetycznej 220KV Krajnik-Glinki wyłącznie co do wymiany słupów tej linii nie jest w żadnym zakresie uprawniona do składania wniosków do rady gminy o wszczęcie jakiejkolwiek procedury planistycznej a rada gminy nie ma obowiązku nad takim wnioskiem procedować – podkreśla poseł prof. Józef Brynkus. – Być może w Chinach o tym, czym jest  przebudowa decyduje zdanie I Sekretarza KPCh, ale w Polsce obowiązuje prawo budowlane, a nie zdanie rzekomego wykonawcy – podkreśla niestrudzony Wojownik Kukiz’15.

Najpierw poszły w tej sprawie interpelacje do Premier Beaty Szydło i i Ministra Energii. Jednak to nie koniec batalii o działania zgodne z prawem. – W związku z tym skierowałem za pośrednictwem Przewodniczącego Rady pismo w tej sprawie do Radnych Rady Gminy Dobra – informuje na swojej stronie poselskiej parlamentarzysta. – Apeluję zatem do Państwa o wstrzymanie się z tą decyzją, będąc przekonanym że Rada  Gminy w Dobrej  kieruje się najwyższymi standardami w podejmowaniu decyzji o kluczowym znaczeniu dla mieszkańców Gminy – przypomina poseł prof. Józef Brynkus w swoim wystąpieniu do samorządowców Gminy Dobra.

Pełna treść pisma skierowanego do Przewodniczącego Rady i Radnych Rady Gminy Dobra poniżej:

 Szanowny Pan
        Bartłomiej Miluch
                                           Przewodniczący Rady Gminy Dobra

         Szanowni Państwo
           Radni Gminy Dobra

Szanowni Państwo!
Zwracam się do Państwa z apelem o powstrzymanie się od przyjęcia sugerowanej w projekcie jednej z uchwał przygotowanych na najbliższą sesję Rady Gminy Dobra zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, związanej z przełożeniem przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Krajnik-Glinki. W obecnej chwili brak jest bowiem jakichkolwiek powodów i uwarunkowań, uzasadniających podjęcie tej decyzji i konieczność budowy wymienionej linii w nowym przebiegu.

W marcu br. do mojego biura poselskiego wpłynął wniosek od mieszkańców Waszej Gminy o podjęcie interwencji w sprawie kluczowej dla energetycznego bezpieczeństwa państwa i Waszego regionu, a dotyczącej działalności osób przedstawiających się jako chińska spółka kapitałowa Pingao Group Co. Ltd – rzekomy wykonawca strategicznej inwestycji z zakresu energetyki wysokich napięć, jaką ma być budowa linii energetycznej 220 kV Krajnik-Glinki.

W trakcie wyjaśniania zagadnienia ustalone zostało, że wymieniona wyżej chińska spółka nie posiada siedziby w Polsce, a co za tym idzie nie płaci tutaj również podatków. Została ona dopuszczona przez poprzedni rząd do udziału w wykonawstwie niektórych strategicznie wrażliwych inwestycji finansowanych ze środków budżetu państwa i jest beneficjentem kilku przetargów ogłoszonych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., spółkę Skarbu Państwa. Nie ma jednak zezwolenia na wykonawstwo budowy linii energetycznej 220 kV Krajnik-Glinki, bowiem PSE S.A. przetargu na takie zadanie nie ogłosiły.

Z zebranych informacji wynika natomiast, że istniejąca linia energetyczna 220 kV Krajnik-Glinki ma być przebudowana i zmodernizowana poprzez uzupełnienie w części jej przebiegu dotychczas nie wymienionych słupów jednotorowych na dwutorowe na odcinku od granicy gmin Gryfino-Kołbaskowo do końcowej części w miejscowości Wołczkowo na terenie Gminy Dobra oraz fragmentu linii w Gminie Police, a także przez wyposażenie całości linii od miejscowości Krajnik do stacji Glinki w infrastrukturę odgromową i światłowodową. W żaden sposób nie wiąże się to jednak z koniecznością wytyczenia nowego jej przebiegu przez teren Waszej Gminy.

Wobec wątpliwości wynikających z powyższych informacji skierowałem interpelację poselską do Prezes Rady Ministrów oraz właściwego Ministra, celem  wyjaśnienia, na jakiej podstawie przedstawiciele chińskiej spółki powołują się na zlecenie ich spółce przez PSE S.A. budowy linii energetycznej 220 kV Krajnik–Glinki na terenie Gmin Kołbaskowo i Dobra, podejmując czynności zmierzające do wprowadzenia nowego przebiegu linii do planów zagospodarowania przestrzennego tych gmin.

Ustawowy termin udzielenia odpowiedzi na interpelację poselską przez wspomniane organy upływa w najbliższych dniach, dlatego apeluję do Państwa o powstrzymanie się Rady Gminy Dobra od podejmowania obecnie wiążących decyzji w sprawie przystąpienia do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, do czasu uzyskania pełnej informacji co do faktycznego zakresu prac zleconych chińskiej spółce w obrębie istniejącej linii energetycznej 220 kV Krajnik-Glinki na terenie Waszej Gminy.

Jest to niezwykle istotne zarówno biorąc pod uwagę strategiczne znaczenie dla obronności kraju nowo budowanych linii energetycznych wysokich napięć, jak też ze względu na ciążący na Radzie Gminy obowiązek skrupulatnego działania przy legitymizowaniu czynności uzgadniania przez chińską spółkę przebiegu linii energetycznej po nieruchomościach gruntowych i związanym z tym wynagrodzeniem za służebność przesyłu, należnym ich właścicielom. W sytuacji braku siedziby chińskiej spółki na terenie Polski w przypadku powstania sytuacji takich z jakimi mieliśmy do czynienia przy budowie przez chińskie spółki autostrad, wierzytelności tytułu zawartych umów służebności przesyłu mogą być trudne do wyegzekwowania z terenu siedziby chińskiej spółki w mieście Henan w Chińskiej Republice Ludowej, zaś skutki wadliwej decyzji i jej dolegliwości dla mieszkańców mogą stanowić obciążenie dla Państwa Gminy.

Apeluję zatem do Państwa o wstrzymanie się z tą decyzją, będąc przekonanym że Rada  Gminy w Dobrej  kieruje się najwyższymi standardami w podejmowaniu decyzji o kluczowym znaczeniu dla mieszkańców Gminy.

Łączę wyrazy poważania.

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Pisaliśmy o sprawie budowy linii 220 kV Krajnik-Glinki także:

  1. Lokalna „sitwa” wykiwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne? Skarb państwa straci miliony
  2. Z kim zawarła deal chińska spółka? Kto stoi za aferą dot. przebudowy linii 220kV Krajnik-Glinki?
  3. Pinggao Group Ltd. odpowiada na nasze zarzuty. Czyli manipulacja – wykonawcy linii 220 kV Krajnik-Glinki – faktami trwa
  4. GRUpa dymająca władzę?
  5. Co z tym Pinggao i China Grid?
  6. Czym ściemniają Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Chińczykami z Pinggao (link: http://pressmania.pl/czym-sciemniaja-polskie-sieci-elektroenergetyczne-chinczykami-z-pinggao/)
  7. Manipulacje pod napięciem – kto jest dwutorowym słupem dla Chińczyków? Pinggao „na wnuczka”? (link: http://pressmania.pl/manipulacje-pod-napieciem-kto-jest-dwutorowym-slupem-dla-chinczykow-pinggao-na-wnuczka/)