31.01.2016r. odbyło się pierwsze robocze spotkanie Centrum Ścigania z udziałem licznych przedstawicieli z:Warszawy, Krakowa, Katowic, Lublina, Poznania, Łodzi, Rzeszowa i Siedlec. Podczas narady dziennikarze TV Republika nagrali wywiady i sporządzili obszerną relację. Podczas długiej dyskusji omówiono: propozycje planu pracy na rok 2016, konieczność spotkania delegacji Centrum z Prezydentem RP i ministrami polskiego rządu. Przedyskutowaliśmy zamiar  ujawnienia imiennego spisu zbrodniarzy komunistycznych pracujących nadal w sądach i prokuraturze (lista na być dostępna w internecie). Powołaliśmy grupy techniczne  do celów promocji Centrum na różnych forach społecznościowych (koledzy zgłosili się z Warszawy, Poznania, Lublina, Łodzi i Śląska) – konieczna jest budowa sieci przedstawicieli Centrum w terenie (na początek Rzeszów, Kraków, Katowice, Siedlce, Łódź, Poznań, Koszalin – a Wrocław? Lublin? Białystok?

Mamy sporo relacji z interesujących działań naszych kolegów w terenie (Kraków, Nowy Sącz, Rzeszów, Śląsk, Siedlce i Koszalin – roześlemy je Państwu zbiorczo po otrzymaniu linków do mediów terenowych około 20 lutego, prosimy o nadsyłanie informacji i zdjęć z tego co robicie) – tworzymy sekretariat do systematycznej pracy Centrum w stolicy , chodzi o regularne dyżury w biurze, korespondencję z urzędami itp. Spotkanie robocze dla działaczy ze stolicy odbędzie się 19 lutego (piątek) godz. 15.00.

Spotkanie w Centrum Scigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich

Władzy patrzymy naręce:

– krytycznie oceniamy senacki projektu ustawy o dekomunizacji miejsc publicznych bo nie obejmuje pomników okupantów !!! ( mamy nasz własny szerszy projekt, ewentualnie czeka nas inicjatywa obywatelska poparta 100 tysiącami podpisów) Tekst na naszym portalu.

– rozważamy zasadność powołania parlamentarnego zespołu antykomunistycznego (jako wsparcia dla naszych inicjatyw)

Kolega Janusz Szkutnik z Rzeszowa zaproponował poparcie idei zrealizowania projektu pomnika ofiar  „Rzezi Wołyńskiej” (Centrum udzieliło mu poparcia jednogłośnie).

Stowarzyszenie Praw Ojców zadeklarowało gotowość ścisłej współpracy z Centrum po doświadczeniach z mafią sędziowską.

Kolejne osoby weszły w skład  Komitetu Honorowego Centrum Ścigania:

Leszek Andrzej Mroczkowski pułkownik Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WIN) ,

Alojzy Pietrzyk – przywódca NSZZ „Solidarność” Śląskich kopalń i parlamentarzysta II kadencji Sejmu RP,   Piotr Radowski –  KPN z Łodzi i Wiednia (https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Radowski)   Barbara Butler-Błasińska  kierująca Stowarzyszeniem Kombatantów Duszpasterstwa rodzin Weteranów Kawalerii i Artylerii Konnej II RP,  Andrzej Voigt działacz opozycji z Gdańska i stolicy, Wiesław Norman – działacz WZZ i NSZZ „Solidarność” z Częstochowy i  Stowarzyszenia Więzionych Internowanych i Represjonowanych „ WiR”,  Eugeniusz Szostak antykomunista z Warszawy, który skutecznie zwalcza ruskie obeliski.

UWAGA kolejny termin  spotkania  działaczy CENTRUM  to –  25 lutego /czwartek/ 

wpierw idziemy  na posiedzeniu Sądu Najwyższego III RPRL na temat torpedowania lustracji 

  1. Krasińskich w Warszawie (godziny jeszcze nie znamy – zakładamy , że nastąpi to około godz. 10.00) a następnie zbieramy się w naszej siedzibie ul. Sienna 45/5 (blisko dworca centralnego PKP). Czytaj…

Ukazała się świetna relacja w TV REPUBLIKA z ostatniej narady Centrum Ścigania – w dzienniku TV jest to pierwsza wiadomość  serwisu!

Telewizja Republika – wyemitowała także wywiad z działaczami CENTRUM: Płk WIN – L. Mroczkowski, Z. Boczkowski i E.Szostak – 2016-02-12

Relacje TV ukazały się też po naszych akcjach na rzecz likwidacji  o pomnika sowieta w Warszawie:

oraz

Autor: Koordynator Centrum Ścigania Zbrodniarzy

/-/ Adam Słomka

PS.

Przypominamy, iż 12 grudnia 2015 r. środowiska niepodległościowe powołały w Warszawie Europejskie Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich. Odbyła się konferencja prasowa i dyskusja założycieli  Komitetu Honorowego  z udziałem Przywódcy Solidarności Walczącej i Marszałka Seniora Sejmu RP Kornela Morawieckiego, Adama Słomki (KPN-Niezłomni), Andrzeja Melaka (Komitet Katyński), Przemysław Sytka, Zygmunta Miernika, Andrzeja Kazimierczaka i Macieja Lisowskiego (Fundacja Lex)

Honorowym przewodniczącym Centrum jest Władimir Bukowski
Bieżące prace Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych koordynuje założyciel: Adam Słomka. Lista sygnatariuszy jest otwarta, zachęcamy do wspierania Centrum.

Oto zapowiadana relacja filmowa z inauguracji Centrum Ścigania, konferencja prasowa Prezydium i dyskusja na posiedzeniu Komitetu Honorowego XII 2015 roku.

Cała RELACJE FILMOWA