Ponad 3 lata temu klub poselski Prawa i Sprawiedliwości złożył w Sejmie projekt ustawy o likwidacji Bankowego Tytułu Egzekucyjnego (BTE). Po wielomiesięcznym oczekiwaniu w zamrażarce ówczesnej marszałek Ewy Kopacz, został wprowadzony pod obrady i na szczęście rządzącej koalicji nie udało się go odrzucić w pierwszym czytaniu. Został więc skierowany do komisji finansów publicznych, ta z kolei skierowała go do podkomisji zajmującej się problematyką bankową i tam na dobre ugrzązł.

Po głośnym rozstrzygnięciu Trybunału Konstytucyjnego z kwietnia tego roku o niekonstytucyjności tego instrumentu i konieczności zmiany prawa w tej sprawie do 1 sierpnia 2016, prace nad tym projektem znowu ruszyły i bardzo szybko zostały zakończone, ponieważ ustała obstrukcja posłów Platformy.

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu projekt ustawy był już gotowy do III czytania, a więc ostatecznego głosowania i niestety dziwnym zbiegiem okoliczności, zniknął z porządku obrad. O przywrócenie tego projektu do porządku obrad upominał się na sali plenarnej poseł Adam Abramowicz, przedstawiając po raz kolejny niszczące skutki stosowania BTE przez banki ale nie zareagowała na to wystąpienie ani marszałek Sejmu ani obecna podczas posiedzenia premie Ewa Kopacz.

Przypomnijmy tylko, że BTE, to przywilej jaki banki miały jeszcze w poprzednim ustroju i mimo przejścia do gospodarki rynkowej, broniły go skutecznie przez ostatnie 25 lat.

BTE to dla banków swoisty bat na ich dłużników, który mogą wystawić w każdej chwili nawet nie zawiadamiając o tym drugiej strony. W ciągu zaledwie kilku dni uzyskują w sądzie tzw. klauzulę wykonalności (najczęściej na zamkniętym posiedzeniu) i natychmiast uruchamiają komorników, którzy ściągają należności, kierując się tylko chęcią uzyskania jak największych kwot prowizji.

Niestety ten sposób oddziaływania na dłużników jest wykorzystywany w Polsce niezwykle chętnie. Na przykład w roku 2011 takich tytułów banki wystawiły ponad 1 mln (w kolejnych latach niewiele mniej) i dotyczyło to zarówno przedsiębiorców jak i osób fizycznych.

Często licznie obecne w naszym kraju banki zagraniczne, wykorzystują BTE wręcz do niszczenia przedsiębiorstw, które stały się poważną konkurencją dla firm pochodzących z ich krajów, równie często dochodzi do egzekucji długów wątpliwych, które powstały w dużej mierze z winy banku.

Takim przypadkiem była sprawa tzw. opcji walutowych, większość polskich przedsiębiorstw została wtedy bezwzględnie wykorzystana przez banki, które wcześniej te opcje im wręcz wciskały, nie informując o ogromnym ryzyku z tym związanym. Duża część przedsiębiorców szantażowana wtedy przez banki wystawianiem BTE i zajmowaniem rachunków bankowych oraz przejmowaniem majątku, podpisała z nimi ugody tylko po to aby nie stracić wszystkiego.

Z rachunków przedsiębiorstw w związku z opcjami, wyparowało w latach 2008-2009 około 20 mld zł, a więc olbrzymie pieniądze i tylko najbardziej oporni i zasobni w środki finansowe przedsiębiorcy, do tej pory procesują się z bankami.

Teraz pod presją stosowania wobec nich BTE stoją posiadacze tzw. kredytów frankowych, szczególnie ci którzy z coraz większym trudem je obsługują, szczególnie po głębokiej dewaluacji złotego wobec franka w styczniu tego roku po decyzji banku centralnego Szwajcarii o zaprzestaniu bronienia kursu tej waluty.

W zachowanie BTE jeszcze przez blisko rok zaangażował się ostatnio Związek Banków Polskich (tak naprawdę powinien się nazywać związkiem banków w Polsce) i decyzja o niedopuszczeniu projektu ustawy o likwidacji BTE do głosowania, wskazuje na to, że wylobbował ją u posłów Platformy.

Zbigniew Kuźmiuk