Nieprawomocnym jeszcze postanowieniem z dnia 7.09.2017, Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Świdniku III Wydział Karny wydał postanowienie o umorzeniu postępowania karnego z powództwa TBV Investment przeciwko dziennikarzowi Andrzejowi Filipowiczowi. Zważywszy na treść prywatnego aktu oskarżenia i odpowiedź oskarżonego – decyzję Sądu należy traktować jako obronę prawa jednostki do działania w interesie społecznym, gwarancji wolności słowa i swobody wypowiedzi oraz prawa do osądu ocennego.

Andrzej Filipowicz nie ukrywa satysfakcji oraz dziękuje za wsparcie. – Korzystając z okazji i bez względu na dalszy bieg tej sprawy dziękuję wszystkim, którzy solidaryzowali się ze mną w czasie jej biegu. Stowarzyszeniu Stop Bezprawiu i Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich za merytoryczną pomoc prawną. Ruchowi Społecznemu „Nowa Polska” za włączenie się w sprawę na etapie postępowania prokuratorskiego, a wszystkim innym za gotowość niesienia pomocy i zasianie… cebuli – mówi dziennikarzom portalu Pressmania.pl szef iTTV Lublin.

Ironizując przeprasza. – Potencjalnych beneficjentów wskazanych do partycypacji w niezasądzonej na ich rzecz nawiązce przepraszam, bo jeden jest z natury przyjazny człowiekowi, a drugi zapewne miałby moralnego kaca za otrzymanie nagrody, która byłaby jakby skutkiem zastosowanej wobec oskarżonego cenzury i zapisu na nazwisko – stwierdza Andrzej Filipowicz.

Przypomina również, że w interecie jest moc i nikt nie może czuć się bezkarny. – Tym, którzy współpracowali przy tworzeniu warunków do ścigania mojej osoby z publicznego i prywatnego aktu oskarżenia dedykuję parafrazę wiersza „Który skrzywdziłeś”, Czesława Miłosza – „Nie bądź bezpieczny. Internet pamięta.” – prafarazuje dziennikarz i działacz społeczny Andrzej Filipowicz, członek Lubelskiego Alarmu Smogowego, Porozumienia Obrony Lublina oraz Członek Rady Dzielnicy Czechów Południowy

Nie wolno zginać karku, gdy sprawa dotyczy naszej małej Ojczyzny. – Pamiętajmy wszyscy, że żyjemy nie tylko dla siebie, co mam nadzieję, że kiedyś wyzwoli zdecydowanie większe zaangażowanie w sprawy dotyczące nas wszystkich i przyszłych pokoleń – przypomina dzielny wojownik o sprawy ludzkie.

Treść postanowienia oraz uzasadnienie poniżej.