Lider Konfederacji Polski Niepodległej – Niezłomni Adam Słomka uważa, że oświadczenie rosyjskiej Dumy w sprawie nielegalnych (w większości) na naszym terytorium monumentów sławiących komunistycznego, radzieckiego okupanta powinno być skierowane do władz wykonawczych Federacji Rosyjskiej.

Słomka kierujący pracami Europejskiego Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich (powołanego kilka dni temu), wskazuje, że piątkowa wypowiedź w niższej izbie rosyjskiego parlamentu, deputowanego komisji spraw międzynarodowych Nikołaja Lewiczewa, że władze polskie już od dawna„podejmują próby umniejszenia roli narodu radzieckiego w zwycięstwie nad faszyzmem”jest przykładem relatywizowania historii w stylu stalinowskim. Duma – wg lidera Konfederatów – myli adresata swojej propagandy!

W oświadczeniu z piątku Duma „wyraża głębokie oburzenie w związku ze zbezczeszczeniem i zniszczeniem w Polsce miejsc pochówku, nagrobków, pomników i innych obiektów memorialnych, uwieczniających pamięć radzieckich żołnierzy, którzy oddali życie, by oswobodzić kraj od faszyzmu”. Deputowani oznajmili, że „decyzje o demontażu obiektów memorialnych” w połączeniu z aktami wandalizmu „stają się normą w traktowaniu miejsc pamięci i pochówku na polskiej ziemi żołnierzy i oficerów Armii Czerwonej”.
Adam Słomka komentuje w rozmowie z NGO:
„W 1939 roku to nie tylko II RP padła ofiarą oczywistej zmowy Hitlera i Stalina, ale np. ZSRR, którego następcą prawnym jest Federacja Rosyjska, zaatakowała jednostronnie Finlandię – za co została usunięta z Ligi Narodów. To Stalin oferował i dostarczał Hitlerowi liczne dostawy materiałów i surowców, które umożliwiły Hitlerowi „bliztkrieg” m.in. we Francji, a Armia Czerwona z Wermachtem wspólnie defilowała w Brześciu. Zatem nazizm jest totalitarna kalką nazizmu i nie ma powodu, aby milczeć o ścisłej współpracy III Rzeszy i ZSRR w latach 1939-41, o współpracy w okresie niemieckiej Republiki Weimarskiej taktownie nawet nie wspominając. Mamy w Polsce wielki cemantarz żołnierzy niemieckich w Siemianowicach Śląskich, bo szanujemy miejsca ludzkiego pochówku. Ale wszystkie radzieckie monumenty w Polsce zostaną zlikwidowane lub przeniesione na cmentarze wojenne … czy to się towarzyszowi Putinowi podoba czy nie. Przecież Polacy nie mają żądań, aby Rosjanie budowali pomniki swojemu carowi i późniejszemu królowi Polski Władysławowi IV Wazie, którego sami sobie wybrali 27 sierpnia 1610 r., ani rozgłaszali hołd cara Wasyla IV Szujskiego przed polskim królem Zygmuntem III Wazą (ojcem Władysława IV Wazy) w dniu 29 października 1611 roku na Zamku Królewskim w Warszawie„ -ironizuje Słomka.
Były katowicki parlamentarzysta poinformował nas, że sprawa oświadczenia Dumy będzie dyskutowana na forum Europejskiego Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich.
„Nie możemy być ślepi na powrót radzieckiej, totalitarnej retoryki. Jesteśmy nastawieni też na edukację obywatelską, bo dziś nie chce się pamietać, że w latach 30-tych XX wieku liczne kraje Zachodu uznawały faszyzm za przykład „trzeciej drogi”, a Hitler był nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla w 1938 roku za Monachium. Sami komuniści byli formacją od początku agenturalną, a w II RP zostali zdelegalizowani. W III RP partia komunistyczna nadal znajduje się w ewidencji partii politycznych. Miłośnicy Putina, za moskiewskie pieniądze, urządzają sobie „rajdy” na okupowany Krym aby legalizować jego anschluss. Zatem deputowani do Dumy swoje oświadczenia mogą kierować na Kreml i do własnych władz wykonawczych. Widać jednak, że powołanie CŚZKiF oraz niedawna publikacja polskigo IPN nt. komunistycznych obelisków powoduje nerwowe reakcje władz Federacji Rosyjskiej. To oznacza, że będziemy Rosjanom przypominali o faktach historycznych – a formy tego uświadomienia dopracujemy. Nie razi nas bowiem to, że ktoś jest Rosjaninem, ale to, że nie ma dostępu do oczywistych faktów i wychwala państwowo-radziecko-postkomunistyczną propagandę. Po prostu!” – kwituje Słomka.