Pytacie, dlaczego nie ma mnie w mediach… Odpowiadam- nie wiem 🙂 – z uśmiechem mówi Paweł Kukiz. – W czwartek (24.09.2015r.) zorganizowaliśmy konferencję prasową w sprawie naszego (Kukiz’15 – przyp.red.) projektu ustawy deregulacyjnej. Bo bez zmian w prawie nie ma szans na jakiekolwiek proobywatelskie reformy. W internetach ZERO informacji na ten temat. Nie wiem jak w TV i radiach. W związku z tym zamieszczam poniżej tezy tego projektu. Również w formie obrazkowej – pisze lider KWW Kukiz’15.

Konferencja prasowa ruchu KUKIZ’15: Odbiurokratyzujemy Polskę!

Partie polityczne prześcigają się w kampanii w obietnicach wyborczych. Nie poprawią one życia Polaków, bo żadna partia w historii III RP nie zrealizowała jeszcze swoich obietnic. Jednego jednak możemy być pewni. Jeśli nie powstrzymamy radosnej twórczości legislacyjnej, obietnice te przełożą się na kolejne nieprzemyślane ustawy, rozporządzenia i nikomu niepotrzebne przepisy utrudniające Polakom życie. To co najlepiej od 25 lat wychodzi kolejnym rządom, parlamentom i prezydentom, to uchwalanie setek tysięcy przepisów ograniczających naszą wolność i przedsiębiorczość.

Od 1989 roku nieustannie rośnie liczba przepisów przyjmowanych co roku. W 2014 nowe przepisy objęły już 25 tysięcy stron maszynopisu. To 103 strony nowych przepisów dziennie.

Inflacja prawa w Polsce

Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w życie weszło 205 tysięcy stron aktów prawnych. To 36 razy więcej niż w czasie „dekady Gierka”.  Sama ustawa o PIT od 1991 roku była zmieniana ponad 150 razy.

Wszystko to powoduje, że toniemy w tonach nikomu niepotrzebnych przepisów i ustaw. Polacy są jednym z najbardziej przedsiębiorczych narodów świata, ale ta przedsiębiorczość ograniczana jest w niespotykanej na świecie skali przez wciąż rosnącą nadregulację i biurokrację.

Polska Biurokracja w liczbach

Aby zdjąć z Polaków ten garb nadregulacji potrzebny jest generalny przegląd obowiązującego ustawodawstwa i głębokie uproszczenie prawa polegające na odrzuceniu większości „dorobku” prawnego III RP. Mamy gotowy projekt ustawy deregulacyjnej, który powstał po analizie najlepszych światowych modeli procesu legislacyjnego, m.in. brytyjskiego, niemieckiego, szwedzkiego, holenderskiego czy australijskiego.

Birokracja III RP większa niż w epoce Gierka

Propozycje ustawy deregulacyjnej ruchu KUKIZ’15:
– Obowiązkowy, generalny przegląd całego polskiego ustawodawstwa,
– Konsultacje publiczne na jak najwcześniejszym etapie stanowienia prawa,
– Minimum 30 dniowy termin na zgłaszanie uwag przez partnerów społecznych,
– Obowiązkowa ocena społeczno-ekonomicznych skutków regulacji,
– Obowiązkowa ocena efektywności ustawy po 5 latach obowiązywania,
– Klauzule wygaszające obowiązywanie ustaw (sunset clause, ustawy czasowe),
– Zasada „1 za 2” w zakresie nowych obciążeń biurokratycznych.

Autor: Paweł Kukiz