Wieczór autorski w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” 

Kraków, 1 lutego 2018 r.

Leszek Elektorowicz – poeta, prozaik, eseista, tłumacz. W czasie wojny był karmicielem wszy w Instytucie prof. Weigla we Lwowie. Maturę zdał na tajnych kompletach. Był żołnierzem AK. Ukończył studia z filologii angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Debiutował 1947 r. na łamach Dziennika Literackiego. W latach 1950 – 1956 zaprzestał wszelkich publikacji i pracował w Bibliotece Jagiellońskiej, w Polskim Wydawnictwie Muzycznym jako korektor i w roku 1956/57 w I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie jako nauczyciel języka angielskiego. W latach 1957 – 1971 był członkiem zespołu redakcyjnego tygodnika Życie Literackie, w latach 1972 – 1977 kierownik literacki teatru Bagatela, zwolniony za list protestacyjny przeciw represjom w Radomiu 1976. Od 1981 do 1983 współzałożyciel i członek redakcji miesięcznika Pismo. W latach 1958 – 1983 członek Związku Literatów Polskich, a od 1980 w Zarządzie Głównym. Członek PEN Clubu, ZAIKS – u, członek – założyciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, w latach 1983 – 1989 członek Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej.

0.jpg

5.jpg

3.jpg

10.jpg

4.jpg

15.jpg

17.jpg

1