Projekt: Pułkownik Kukliński – zwycięska misja. Pod patronatem Starosty Powiatu Otwockiego Pana Mirosława Pszonki w dniu 29.10.15 o godz. 12.00 przystąpiło do konkursu historycznego dwanaście gimnazjów – w sumie 100 uczestników. Jury w składzie: Prof. Tomasz Panfil (KUL), Barbara i Roman Barszczowie – przyjaciele płk Kuklińskiego, Piotr Ulatowski, Maciej Milewski, Jan Łepkowski, Jacek Hajdacki, Kajetan Rajski.

Jury po sprawdzeniu prac konkursowych w dniu 3 X ogłosiło, że zwycięzcami zostali:

Agnieszka Kos z Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance – pkt. 25
Izabela Twardowska z Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance – pkt. 25
Maria Kocimowska z Gimnazjum im. Św. Tomasza z Akwinu w Józefowie – pkt. 24
Bartosz Gańko z Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance – pkt. 24
Jakub Ganowski z Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance – pkt. 24

Jury przyznało dwa pierwsze miejsca i trzy trzecie miejsca, drugiego nie przyznano.

Pierwsze miejsce 400 zł.: Agnieszka Kos i Izabela Twardowska
Trzecie miejsce 200 zł.: Maria Kocimowska, Bartosz Gańko i Jakub Ganowski.

Nagrodę pieniężną dla uczniów ufundował Przewodniczący Rady Miasta Pan Jarosław Margielski.

Nagrodę pieniężną ufundowała także Przewodnicząca Związku Nauczycieli Języka Polskiego
i Pedagogów w Niemczech Pani Liliana Barejko–Knops.

Nagrodę pieniężną w postaci 1500 zł ufundowaną przez Starostę Powiatu Mirosława Pszonkę dla Nauczyciela prowadzącego zwycięzcę konkursu otrzymał: mgr Jacek Jan Kołakowski z Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance.

Nagrodę, w postaci zestawów książkowych, sponsorowaną przez Fundację Niepodległości dla 4 najlepszych uczestników oraz 6 wyróżniających się prac otrzymali:

Agnieszka Kos z Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance
Izabela Twardowska z Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance
Maria Kocimowska z Gimnazjum im. Św. Tomasza z Akwinu w Józefowie
Bartosz Gańko z Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance
Jakub Ganowski z Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance
Iwo Toczewski z Gimnazjum im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie
Jan Czekaj z Prywatnego gimnazjum nr 8 im. Astrid Lindgren w Warszawie
Julia Przeklasa z Publicznego gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie
Martyna Balińska z Publicznego gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie
Szymon Rękawek z Gimnazjum im. Batalionu „Zośka” z oddziałami integracyjnymi w Otwocku.

Nagrody książkowe ufundowane przez Muzeum Historii Polski – partnera konkursu dostali:

Natalia Lemieszka z Publicznego gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie
Wiktor Mikosz Gimnazjum im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie
Aleksandra Szpononowicz z Gimnazjum im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie
Klaudia Górska z Publicznego gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie
Eryk Mazek z Gimnazjum im. Batalionu „Zośka” z oddziałami integracyjnymi w Otwocku.

Dziękujemy uczniom, nauczycielom, dyrektorom szkół za udział w konkursie historycznym Pułkownik Kukliński – zwycięska misja. Gratulujemy odwagi wypowiadanych sądów, dojrzałości w myśleniu, poszukiwania prawdy historycznej.

Zdanie wypowiedziane przez Pułkownika Kuklińskiego w czasie odsłaniania pomnika ofiar Katynia: „Przechodniu powiedz wszystkim, że do ostatniej chwili staliśmy na straży, wierni Polsce i jej wolności” uczniowie interpretowali głęboko. Młodzi wiedzą, że ich przodkowie stali na straży Polski, walczyli na różne sposoby ze zniewoleniem jej. Choć groziła im śmierć, cierpienie – narażali rodziny, karierę, dobre imię.

Według nich Pułkownik Kukliński wykazał się odwagą, mądrością i skutecznością. Na pytanie, co oni by zrobili na miejscu Pułkownika, prawie wszyscy odpowiadali, że nie mają takiej odwagi jak on. Prędzej uciekliby z kraju niż stanęli w obronie ojczyzny. Podziwiają Kuklińskiego za skromność i wytrwałość, za umiejętność dochowywania tajemnicy. Jest dla nich wzorem niesamowitej odwagi oraz oddania wyższej sprawie. Mają świadomość, że teraz przed nimi stoi zadanie głosić chwałę tego, czego dokonał Pułkownik i kierować tym, co dla niego było najcenniejsze.

Wierzymy, że uczestników konkursu nie zabranie z nami 7 listopada 2015 roku. Mamy nadzieję, że staniemy ramię przy ramieniu na ulicy imienia Ryszarda Kuklińskiego w Otwocku.

Łączymy wyrazy szacunku:

Organizatorzy Ogólnopolskiej Konferencji Pułkownik Kukliński – zwycięska misja.

W imieniu organizatorów konkursu historycznego,
mgr inż. Maciej Milewski