Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Zaburzeniami Rozwoju we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rabce-Zdroju oraz Burmistrz Miasta Rabka-Zdrój zorganizowali konferencję naukową pt.: „Wpływ wysokich technologii na rozwój dziecka”, która odbyła się w poniedziałek (25.04.2016r.) w Kinie Śnieżka w Rabce Zdroju. Dr hab. prof. UP Marta Korendo podczas wykładu pochyliła się nad tematem: „Współczesne formy stymulacji i ich wpływ na rozwój mowy i komunikacji”.

Rodzice nie mogą narażać dziecka i hamować jego rozwoju przez bombardowanie swoich pociech wysokimi technologiami. To rodzice są naturalnymi kreatorami oraz wzorcami dla swoich dzieci, żaden komputer, TV, czy snartfon tego nie zastąpi. – Mowa dziecka rozwija się dzięki dialogowi, czyli inaczej rozmowie pomiędzy matką (nieco później także pomiędzy innymi dorosłymi z najbliższego otoczenia dziecka) a dzieckiem. Mówienie do dziecka, komentowanie czynności, jakie wykonuje się wokół dziecka, opowiadanie bajek, śpiewanie a w końcu rozmowa z dzieckiem – polegająca najpierw na słownym reagowaniu na spojrzenia dziecka i jego reakcje głosowe a potem na rzeczywistym dialogowaniu z dzieckiem – to są najlepsze stymulatory mowy. Dzięki nim dziecko czuje się bezpieczne i odczuwa potrzebę komunikowania się z dorosłymi. Jednocześnie w ten sposób dostarczamy dziecku odpowiedniego materiału językowego, który stopniowo, sukcesywnie – jak tylko zaistnieją odpowiednie warunki – dziecko zapamiętuje i przetwarza, opanowuje – mówiła podczas swojego wykładu dr hab. prof. UP Marta Korendo.

Zachęcam do wysłuchania całego wykładu dr hab. prof. UP Marta Korendo.

dr hab. prof. UP Marta Korendo - Współczesne formy stymulacji i ich wpływ na rozwój mowy i komunikacji