Konkursy są próbą przybliżenia temu pokoleniu tej niezwykłej postaci i ocalenia o niej pamięci. Uczestnictwo w nich, prócz szansy na zdobycie nagród, to nietuzinkowy sposób oddania hołdu bohaterowi i lekcja patriotyzmu.

Pilecki cywil – tworzył wiersze i bajki dla dzieci, które sam ilustrował, malował też obrazy i muzykował. Zarządzał również majątkiem rodzinnym, był animatorem kultury i organizatorem życia społecznego. Założył m.in.: spółdzielnię mleczarską i ochotniczą straż pożarną.

Pilecki żołnierz – był nie tylko bohaterem obu wojen; z bolszewikami i obronnej a w czasie niemieckiej okupacji współorganizatorem Tajnej Armii Polskiej, która weszła w skład Związku Walki Zbrojnej przekształconego w Armię Krajową. Zasłynął z heroicznego czynu, jakim było dobrowolne uwięzienie w obozie zagłady. Jak twierdzi historyk dr Adam Cyra, „podobnego czynu, świadczącego o najwyższym bohaterstwie, nie dokonał nigdy nikt z osadzonych w KL Auschwitz”.

To on utworzył w obozie Związek Organizacji Wojskowej i słał za druty informacje o zbrodniach popełnianych przez hitlerowców. Jego raport, jest nie tylko dokumentem; to zapis patriotyzmu, oddania ludziom oraz umiłowania Ojczyzny.

Po ucieczce z obozu walczył w Powstaniu Warszawskim, a następnie był jeńcem obozów Lamsdorf (Łambinowice) i Murnau. Po oswobodzeniu służył w II Korpusie Polskim gen. Władysława Andersa. To właśnie do Włoch przekazywał potem informacje o sytuacji w powojennej Polsce zniewolonej przez sowietów.

Aresztowanie, proces i śmierć w więzieniu na Mokotowie 25 maja 1948 roku są dopełnieniem jego służby Ojczyźnie, której tak kiedyś ślubował: „Bo choćby mi przyszło postradać me życie – Tak wolę – niż żyć, a mieć w sercu ranę”.

Na postawione pytanie, dlaczego warto wziąć udział w konkursach, odpowiedź może być tylko jedna. Żeby dać świadectwo prawdzie. Tak jak to zaświadczył całym swoim życiem rotmistrz Witold Pilecki, który jest wzorem nie tylko oficera ale także obywatela.

Więcej o konkursach na stronie projektu pod adresem: rtmpilecki.com.pl