Seminarium ‚Jaki Trybunał ?”
Collegium Maius UJ – Kraków, 19 maja 2016 r.

Procesja Prawników z Collegium Maius do kolegiaty św. Anny