Koniec mamienia Polaków obietnicami, teraz jest czas na realizację wyborczych zobowiązań. Związkowcy napisali do Premiera Mateusza Morawieckiego ws. tragicznej sytuacji wszystkich 3 kopalń spółki Tauron Wydobycie. Mimo znacznych środków przekazanych tym zakładom górniczym, popadły one w głęboką zapaść i nie wykonują planów wydobywczych. Spółka importuje obcy węgiel, a kopalnie mogą stanąć przed perspektywą likwidacji.
WZZ „Sierpień 80” zwrócił się do premiera z szeregiem wniosków, w tym o upublicznienie wyników audytu przeprowadzonego w Tauron Wydobycie. Poniżej pełna treśc pisma skierowanego do Prezesa Rady Ministrów.

Katowice, 14 listopada 2019 roku

 

                                                              MATEUSZ MORAWIECKI
                                                        Prezes Rady Ministrów
                                                 Al. Ujazdowskie 1/3
00-583  Warszawa

Szanowny Panie Premierze,
Komisja Krajowa WZZ „Sierpień 80” w związku z zamiarem likwidacji Ministerstwa Energii i rozproszenia kompetencji resortu pomiędzy różne inne ministerstwa, zwraca się bezpośrednio do Pana z wnioskiem o osobiste zajęcie się sprawą i udzielenie niezwykle istotnych informacji dotyczących katastrofalnej sytuacji Tauron Wydobycie S.A.

Jak wynika z opublikowanych w ostatnich godzinach przez grupę TAURON Polska Energia S.A. danych finansowych, spółka Tauron Wydobycie (kopalnie: ZG „Brzeszcze”, ZG „Janina”, ZG „Sobieski”) za trzy kwartały br. osiągnęła stratę w wysokości 262 mln zł. Wobec tego, WZZ „Sierpień 80” domaga się upublicznienia wyników audytu przeprowadzonego we wrześniu i w październiku br. w spółce Tauron Wydobycie.

Kopalnie Tauron Wydobycie mogą stanąć przed perspektywą likwidacji. Dzieje się to wobec braku poczucia jakiejkolwiek odpowiedzialności Zarządu Spółki. Wszelkie represje zaś spotykają tych, którzy wykazali olbrzymią wolę do uratowania tych kopalń, jednocześnie zagrażając korupcjogennym układom, polegającym m.in. na zlecaniu bardzo kosztownych, lecz niepotrzebnych (często fikcyjnych) rzekomych „inwestycji”. Nie jest tajemnicą, że beneficjentami tego są spółki należące lub powiązane z niektórymi związkami zawodowymi lub osobami związanymi z niektórymi liderami tychże organizacji związkowych. Nie poprawia to, lecz wręcz ewidentnie wpływa negatywnie na kondycję finansową Tauron Wydobycie, pogłębiając proces upadku spółki.

Załogi górnicze kopalń Tauron Wydobycie domagają się informacji o zaleceniach pokontrolnych audytu i znać chcą czy winni zaniedbaniom ponieśli jakiekolwiek konsekwencje. W ostatnich 4 latach Tauron Wydobycie był dofinansowywany ogromnymi środkami na inwestycje, lecz środków tych nie zrealizowano zgodnie z przeznaczeniem. Świadczy o tym głęboka zapaść, w którą popadły kopalnie Tauronu. Pomimo ogromnych pieniędzy zapisanych na inwestycje, nastąpił drastyczny spadek mocy wydobywczej. W 2018 roku wydobyto o 1 mln ton węgla mniej. Obecnie natomiast nie nastąpiła żadna poprawa, przez co wszystkie trzy kopalnie spółki nie wydobywają więcej niż 6 tys. ton dobowo. Wynika z tego, że środki publiczne zostały zmarnowane lub wyprowadzone ze spółki przy braku jakichkolwiek działań nadzoru właścicielskiego. Sygnały były jasne i znajdowały się w raportach spółki, z którymi nikt z osób kompetentnych się najwidoczniej nie zapoznał.

Istotne są też dla nas informacje jakie działania zamierza podjąć Rząd, nowy resort zajmujący się sprawami górnictwa i Grupa TAURON, aby wdrożyć program naprawczy w Tauron Wydobycie, wyeliminować patologie i nieprawidłowości oraz przywrócić rentowność  tej spółki? Interes społeczny wymaga informacji jakie konsekwencje poniosły osoby winne marnotrawieniu środków publicznych oraz jakie zostały wprowadzone mechanizmy zapobiegające tego typu przypadkom w przyszłości?

Potrzeba szybkich i trudnych decyzji oraz odważnych działań, takich jakie miały miejsce na początku kadencji poprzedniego Rządu. Ich brak skutkować będzie tym, że wszystkie trzy kopalnie Tauron Wydobycie S.A. staną przed realną groźbą likwidacji, a my przed realną likwidacją tysięcy miejsc pracy, które te kopalnie tworzą.

/ za Komisję Krajową /
BOGUSŁAW ZIĘTEK
Przewodniczący WZZ „Sierpień 80”

Foto: niewygodne.info.pl / Pixabay.com