Stanowisko WZZ „Sierpień 80” jest odezwą do polskiego rządu dotyczącą konieczności ratowania przemysłu energochłonnego. Jest to pokłosie wtorkowej (12.11.2019 r.) decyzji ArcelorMittal o wygaszeniu pieca w krakowskiej hucie tego koncernu.

Katowice, 12 listopada 2019 roku

 

 

STANOWISKO
przeciwko wygaszaniu hutnictwa w Polsce

 

Komisja Krajowa WZZ „Sierpień 80” z niepokojem przyjęła informacje o wygaszeniu wielkiego pieca huty ArcelorMittal w Krakowie. To kolejny etap wygaszania hutnictwa w Polsce, na który nie może być zgody.

Po raz wtóry wzywamy Rząd do aktywnego włączenia się w proces ratowania przemysłu energochłonnego. Tylko działając wspólnie ocalić przed likwidacją możemy takie zakłady jak krakowska huta. Zagrożone są tysiące miejsc pracy. Negatywnie odbije się to także na gospodarce i kosztach życia wszystkich obywateli.

Przeciwstawić należy się niezrozumiałej polityce Unii Europejskiej, której liderzy pod płaszczykiem ratowania klimatu wylewają dziecko z kąpielą. Niszczony jest bowiem przemysł w krajach członkowskich UE tylko po to, aby nie produkować w Europie, lecz sprowadzać gotowe produkty w wielkich kontenerach z Azji, gdzie wyzysk pracowników i degradacja środowiska nie napotykają żadnych przeszkód. Przyśpieszy to negatywne zmiany klimatyczne, a także doprowadzi to do tego, że Unię Europejską tworzyć będą państwa, które nie będą wytwórcami, a jedynie konsumentami importowanych wyrobów.

Ruch związkowy w Polsce nie jest przeciwko ekologii i środowisku. Uważamy jednak, że transformacja ta odbywać się musi w sposób przemyślany i tak zrównoważony, aby nie odbijało się to na ludziach i gospodarce. Za eliminowanie przemysłu energochłonnego oraz energii konwencjonalnej zapłacą przede wszystkim obywatele, którzy to będą musieli finansować droższą energię ze źródeł odnawialnych.

Tracą wszyscy. Gospodarka, pracownicy i społeczeństwo, a także środowisko. To ostatni moment, aby zawrócić znad przepaści. Należy zatrzymać szaleńczą politykę Unii Europejskiej. Jest ona skompromitowana. Niemcy zmuszeni zostali do zamknięcia swoich kopalń węgla kamiennego i teraz sprowadzają do elektrowni węglowych surowiec z Rosji. Wielka Brytania wraz z „brexitem” otwiera po 30 latach kopalnię węgla.

Sytuacje jak ta dotycząca huty w Krakowie będą się powtarzać. Kolejne zakłady będą zmuszone do ograniczania lub zaniechania produkcji. WZZ „Sierpień 80” apeluje do Rządu i Pana Premiera Mateusza Morawieckiego o ratowanie istotnych gałęzi przemysłu i przeciwstawienie się zgubnej dla Europy, a także dla polskiej gospodarki i społeczeństwa działań.

/ za Komisję Krajową /
BOGUSŁAW ZIĘTEK
Przewodniczący WZZ „Sierpień 80”