Pamięć jest nasza najskuteczniejszą bronią. Warto pamiętać, że pamięć historyczna to Polska Racja Stanu.

Pontyfikalna Msza Święta  na Hali Łabowskiej w Beskidzie Sądeckim

8 września 2018 r. 

2

3

4.jpg

Pamięci Niezłomnego Ks. Władysława Gurgacza TJ w roku 2017