„Wojsko Polskie Rzeczypospolitej Polskiej służy ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic. Siły Zbrojne zachowują neutralności w sprawach politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli.”

„Siły Zbrojne ponadto mogą brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania życia ludzkiego, a także w oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu.”

Obchody kolejnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. 15 sierpnia w stolicy oraz w wielu innych miejscach w całym kraju odbędą się uroczystości upamiętniające zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej 1920 r.

Jak  zatem będą wyglądały tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego?

Oficjalne obchody rozpoczną się w niedzielę 15 sierpnia wieloma piknikami militarnymi w Polsce oraz po raz kolejny otwarciem Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Misją instytucji ma być wszechstronne ukazanie wielowymiarowości Józefa Piłsudskiego, a także upowszechnianie wyznawanych przez niego wartości – dumy narodowej i postawy patriotycznej, poświęcenia w pracy i walce oraz szacunku dla polskich tradycji.

Hasło ” Zostań żołnierzem Rzeczpospolitej ” będzie towarzyszyło tegorocznym obchodom tego święta.

15 sierpnia w podwarszawskim Ossowie odprawiona zostanie msza święta z udziałem Episkopatu Polski. Następnie o godz. 12.00 odbędzie się uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
Dom Spotkań z Historią wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy 15 sierpnia o godzinie 11.00 organizuje „Spacer w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej”. Trasa spaceru to: hotele Bristol i Europejski, pomnik Józefa Poniatowskiego, skwer Hoovera, pl. Piłsudskiego, Grób Nieznanego żołnierza

Wiele osób wypowiada się w ostatnim okresie czasu na temat kondycji naszej armii. Wypowiedzi te podyktowane są głównie troską w związku z aktualną sytuacją polityczną i militarną jaką obserwujemy na Ukrainie, Krymie i Syrii oraz występujących zagrożeń wynikających z ekspansywnej polityki Rosji wobec sąsiadów i państw NATO. Jaki zatem potencjał bojowy prezentują Siły Zbrojne RP.

Literatura przedmiotu, wypowiedzi strategów oraz specjalistów z dziedziny obronności kraju charakteryzują w ostatnim okresie czasu możliwości bojowe oraz potencjał Sił Zbrojnych RP.

Armia Polska w NATO
Siły Zbrojne RP obchodzą kolejną rocznicę wstąpienia do paktu wojskowego NATO, co zatem zmieniło wstąpienie do tego paktu wojskowego i jakie korzyści przyniosło Polsce i jak poprawiło możliwości obronne naszego kraju.

Fachowcy z dziedziny obronności oraz literatura przedmiotu wyszczególnia kilka ogólnych korzyści po wstąpieniu Polski do paktu NATO, a jest to m.in.:
1. Zwiększenie możliwości bojowych i zdolności manewrowych polskiej armii (rozwinięcie w dalszej części artykułu),
2. Utechnicznienie i unowocześnienie (rozwinięcie w dalszej części artykułu),
3. Uzawodowienie – według danych prezentowanych przez Sztab Generalny WP
Na koniec poprzedniego roku Wojsko Polskie liczyło ponad 107,7 tys. żołnierzy zawodowych, ale do końca stycznia jego szeregi opuściło 1858 wojskowych ( Bez Wojsk Obrony Terytorialnej ). To zjawisko obserwowane co roku, żołnierze odchodzą na emeryturę.
Jednak liczba ta jest większa niż w latach poprzednich. Z danych MON wynika, że rok temu w styczniu odeszło 1 270 żołnierzy, w 2018 r. – 1 112, w 2017 r. – 1101, w 2016 r. – 1453, zaś w 2015 r. było to 853 żołnierzy. Jak nas poinformowało Centrum Operacyjne MON 1 lutego zawodową służbę w Wojsku Polskim pełniło 106,3 tys. żołnierzy. I chociaż liczba żołnierzy jest mniejsza i trzeba będzie nadrabiać tę lukę kadrową MON optymistycznie informuje : „Pragniemy zaznaczyć, że liczebność sił zbrojnych stale wzrasta”.

Siły Zbrojne RP z zawodową armią w pakcie NATO zajmują siódme miejsce pod względem jej liczebności i jest to porównywalne liczebnie do sił zbrojnych innych państw członków NATO: np. Wielka Brytania (80 tys. żołnierzy), Hiszpania (75 tys. żołnierzy), większe pod względem liczebności są siły tylko zbrojne Francji (ok. 230 tys. żołnierzy z żandarmerią), Włoch (150 tys. żołnierzy) i Niemiec (100 tys. żołnierzy) najliczniejszą armię paktu NATO posiada Turcja to potencjał prawie 370 tys. żołnierzy.

Jak wiemy z literatury i ocen specjalistów, nie ilość żołnierzy na współczesnym polu walki, świadczy o potencjale bojowym wojsk a wyposażenie, utechnicznienie, umiejętności, mobilność w tym uzupełnienie w środki bojowe i odtworzenie tego potencjału itp.

Aktualnie nasze siły zbrojne – głównie wojska lądowe – strukturalnie składają się z dziewięciu brygad ogólnowojskowych, zmechanizowanych i pancernych. Siły te zostały rozmieszczone głównie na zachodniej i północnej części naszego kraju. Wymienianie wszystkich jednostek wojskowych Sił Lądowych byłoby zbyt nudne wiec skupię się do zasygnalizowania i wymienienia tych, które według specjalistów posiadają największą zdolność bojową.

W tym składzie do przodujących jednostek  między innymi należy:
– 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana,
– 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej,
Wojska lądowe wyposażone zostały głównie w sprzęt techniczny tj. w Kołowe Transportery Opancerzone ROSOMAK, BWP (bojowe Wozy Piechoty poradzieckie) po modernizacji, czołgi T-72, PT-91.Leopard 2A4 i Leopard 2A5 wspartymi helikopterami bojowymi typu W-3 Sokół, MI 8 i Mi 24.w trakcie realizowana jest procedura zakupu nowego śmigłowca wielozadaniowego dla Sił Zbrojnych.
4. Możliwości wspólnego działania i wspólnej obrony terytorialnej jako całego sojuszu zawarte w podpisanym i ratyfikowanym traktacie.
5.Niemal trzy lata po rozpoczęciu formowania, Wojska Obrony Terytorialnej liczą ponad 21 tys. żołnierzy. Nowy rodzaj Sił Zbrojnych stopniowo buduje swoje zdolności. Choć nie wszystkie pierwotne założenia udało się zrealizować w takim kształcie jak pierwotnie zakładano, to WOT sukcesywnie stają się ważnym elementem systemu bezpieczeństwa i obrony państwa.

Wyposażenie Sił Lądowych
Armia Polska, a głównie jej Siły Lądowe, zgodnie z informacjami zawartymi w literaturze przedmiotu, posiada na wyposażeniu ponad 600 czołgów od wspomnianych i przestarzałych T-72 do nowoczesnych Leopardów 2A5. Poradzieckie Gąsienicowe Transportery Opancerzone  BWP -1 nawet po modernizacji powoli zostają zastępowane chluba armii Kołowymi Transporterami Opancerzonymi znanymi Rosomakami.
Bóg wojny – inaczej artyleria wchodząca w skład Sił Lądowych to głównie zestawy artyleryjskie BM21Grad oraz nowoczesne zestawy RM 70. Samobieżne działa na podwoziu gąsiennicowym 152 mm Dana i 122mm Goździk oraz najnowocześniejsze aramatohaubice NATO kalibru 155mm Krab  oraz samobieżne możdzieże RAK – duma krajowej produkcji wojskowej, są uzupełnieniem wyposażenia techniczno – bojowego tych sił.

Oczywiście analizując potencjał bojowy Wojsk Lądowych nie można zapominać o jednostkach specjalnych jak: GROM, Formoza, Nil, Agat, 7eds wraz z 6 Brygadą Powietrznodesantową.

Siły powietrzne
Stanowią dumę polskiej armii. Zakupione 48 szt. samolotów myśliwskich F-16 oraz 2 eskadry samolotów MiG 29 po modernizacji do standardów NATO wraz z samolotami uderzeniowymi starszej generacji, ale po modernizacji Su22 stanowią silne wzmocnienie Sił Lądowych. Siły powietrzne to też lotnictwo transportowe wyposażone w nowoczesne samoloty typu CASA C-295 i Herkules C-30. W zakupie Siły Zbrojne planuję nabycie i nabywa śmigłowe wielozadaniowe oraz  kolejnych samolotów myśliwskich produkcji amerykańskiej wraz z najnowszym uzbrojeniem dla tych samolotów i śmigłowców. Dzięki zakupowi myśliwców F-35A polskie lotnictwo zyska zupełnie nowe zdolności, przydatne na współczesnym polu walki. Zakup dolotów najnowszej generacji  F 35 zwiększy potencjał obronny RP.
Obrona przeciwlotnicza
Siły Wojsk Lądowych i lotnictwo są wyposażone i coraz szybciej doposażanie w najnowocześniejsze środki bojowe pola walki to niestety obrona przeciwlotnicza i antyrakietowa jeszcze kuleje mimo pewnego nasycenia bronią przeciwlotniczą wojsk lądowych     ( wyposażenie indywidualne żołnierza)
Istniejące 7 Dywizjonów przeciwlotniczych wyposażonych w przestarzały sprzęt poradziecki typ Newa i Wega nie wystarcza do obrony kraju przed pociskami balistycznymi Rosji. Zakup z USA najnowszych systemów amerykańskich obrony przeciwlotniczej wypełni te lukę w najbliższym czasie.

Marynarka wojenna
Niestety aktualny potencjał bojowy Polskiej Marynarki Wojennej to już historia, program o unowocześnienie jest realizowany od lat kilku z różnym powodzeniem, a zakupy okrętów podwodnych, desantowych, korwet itp. Ale Marynarka Wojenna posiada najnowocześniejsze w całych Siłach Zbrojnych Dywizjon Rakietowy wyposażony w nowoczesne pociski  rakietowe NSM produkcji Norweskiej przeznaczone do zwalczania celów nawodnych. Marynarka wojenna w najbliższym czasie planuje zakup nowoczesnych okrętów podwodnych oraz nawodnych.

Doświadczenie Sił Zbrojnych na współczesnym polu walki

Polskie Siły Zbrojne od ponad 10 lat intensywnie szkolą się i przygotowują do obrony Polski. Te szkolenia to np. misje zagraniczne i rotacyjne wysyłanie kadry zawodowej, pracowników cywilnych i sprzętu bojowego.
Należy tutaj dodać wspólne manewry wojskowe w ramach NATO, współdziałanie na prawdziwym polu walki sił, środków, dowodzenia, taktyki wojennej choćby w Afganistanie. Ci żołnierza nabywają doświadczenia bojowego w prawdziwej wojnie i są, jak podają media świata, bardzo wysoko cenieni przez NATO i Stany Zjednoczone.

Żołnierz Polski to nie „malowana kukła”, a w walce o swój kraj o każdy centymetr polskiej ziemi może być, w porównaniu ilości i sprzętu, nie do pokonania przez przeciwnika np. Rosję.

Strategia obronna Polski
Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązująca doktryna obronną RP i strategią obronną Polski Strategia Obronności RP 2022 przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. opublikowana 16 maja 2013 r. w Monitorze Polskim Poz. 377, która to jednoznacznie określa i precyzuje nasze cele strategicznej obrony Polski jako członka NATO będącego w strategicznym sojuszu i partnerstwie z USA. (https://www.defence24.pl/strat…(link is external) )
Miejmy nadzieję iż Kierownictwo MON ulokuje wreszcie zamówienia wojskowe w Krajowym Przemyśle Zbrojeniowym posiadającym ogromne tradycje sięgające II RP, wzmocni regularne Siły zbrojne oddziałami paramiliratnymi organizowanymi na wzór choćby AK, zwiększy zakres i czas szkolenia rezerwistów zapoznając z nowoczesnym uzbrojeniem, prowadzić będzie działania profilaktyczne w ramach NATO związane ze stałą obecnością na terenie Polski sił i wyposażenia NATO.
Siły i środki Wojska Polskiego, jak twierdzą specjaliści sztuki wojskowej i wojennej, nie zatrzymają dywizji pancernych Rosji uderzających na nasz kraj z kierunku Kaliningradu i Białorusi, a może nawet od strony Ukrainy. Stosunek sił jest po wielokroć na korzyść agresora. Wielu teoretyków i strategów opracowuje już dzisiaj koncepcje obrony naszych granic.

Jednak możliwości zatrzymania tych armii gwarantują stacjonujące w Polsce na stałe wojska amerykańskie, lotnictwo, wojska pancerne i zmechanizowane. Armia USA posiada możliwości techniczno – bojowe by w krótkim czasie przerzucić z terenów Niemiec i USA Potężne siły pancerne i zmechanizowane wraz z reaktywowanym V Korpusem Wojsk amerykańskich, których dowództwo stacjonuje już w Polsce.

Najpotężniejsza armia świata stacjonuje w Polsce na wschodniej flance NATO by ją bronić przed zakusami Rosji. To jest GWARANCJA NASZEGO BEZPIECZEŃSTWA.

Jedna z wielu takich koncepcji zakłada kolejne już powołanie przy wykorzystaniu doświadczenia walk AK z czasów II wojny światowej Polskiej Gwardii Narodowej.
Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski.

W skład tworzonych już i dość dobrze wyposażonych oddziałów WOT wchodzą byli i obecni żołnierze zawodowi, policji, straży pożarnej, miejskiej którzy juz szkolą i dalej będą szkolić i organizować na terenie poszczególnych województw tzw. Ochotniczych Oddziałów Wojskowych nie mylić z NSR przygotowujących się głownie do walk i działań partyzanckich.

Organizatorzy tych oddziałów wzorują się na sprawdzonych już organizacyjnie powstawaniu takich oddziałów nazywanych inaczej Gwardia Narodową.
Z szacunków, jakie podają media, w Polsce już dzisiaj na terenie kraju działa od 600 do 800 tys. osób zorganizowanych w różnych organizacjach paramilitarnych.

Prezes Stowarzyszenia Obrona Narodowa pl Grzegorz Matysiak na swoim forum internetowym http://obronanarodowa.pl./(link is external) apeluje o jak najszybsze odbudowanie Armii Krajowej w ramach idei Obrony Terytorialnej RP.

Stowarzyszenie Obrona Narodowa.pl ma na celu, jak czytamy w statucie tej organizacji, przygotowanie młodzieży i obywateli RP do służby w powszechnej, ochotniczej Obronie Terytorialnej oraz rezerwowych Siłach Zbrojnych RP. Stowarzyszenie, jak czytamy dalej, prowadzi szkolenia, wykłady i ćwiczenia dla chętnych z zakresu wojskowego specjalistycznego szkolenia obrony i walki z wykorzystaniem działań partyzanckich na zapleczu wroga.

Szkolenia prowadzone są wieloetapowo teoretyczne i praktyczne w ramach działań poligonowych na wzór szkoleń wojskowych w tym jednostek specjalnych. Prowadzący te szkolenia posiadają do ich kierowania niezbędna wiedzę i umiejętności nabyte np. w czasie pełnienia zawodowej służby wojskowej w tym w jednostkach specjalnych np. Grom itp.
W planie takiego szkolenia jego pomysłodawcy i organizatorzy realizują zaplanowane szkolenia z zakresu:
– Kursu unitarnego,
– Kursu piechoty,
– Kursu walki w mieście,
– Ćwiczenie Kompani w…
– Weekend zawiadowców
oraz wiele innych działań w tym organizowanych konferencji naukowych np. na temat „Wykorzystanie doświadczeń AK podczas akcji „Burza” w planowaniu działań nieregularnych OT”. itp.
Młodzi ludzie, młodzi Polacy niech dla pożytku ojczyzny wykorzystują swoją energię na poligonach i ćwiczeniach ucząc się w sposób zorganizowany przy wykorzystaniu dyscypliny wojskowej form i metod walki w tym obrony terytorium swojej ojczyzny – dla pożytku nas wszystkich.
Brawo za takie inicjatywy.

Cześć i Chwała Polskiemu Żołnierzowi dawniej i dzisiaj

Żródło : https://www.wojsko-polskie.pl/…(link is external)
https://portal(link is external) mundurowy.pl/index.php/component/k2/item/14215-swieto-wojska-polskiego-2021-pod-znakiem-piknikow-i-rekrutacji

https://www.gov.pl/web/obrona-…