Wywieś Flagę 1 Marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

//Wywieś Flagę 1 Marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Wywieś Flagę 1 Marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Ustawodawca obligatoryjnie nakazuje wskazanym organom, aby w czasie uroczystości, świąt i rocznic podnosiły flagę państwową. Tymczasem ten obowiązek podczas trwania Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest zaniedbywany! Czas to zmienić! Prosimy o składanie wniosków do wszelkich instytucji publicznych w tej sprawie. Amor Patriae nostra lex!

Wzór:

Miejscowość, data

imię nazwisko
adres


Starosta/Burmistrz/Wójt
(również Komendant Policji, Straży Pożarnej, Prezes Sądu itp.)
Powiatu/Miasta/Gminy
……………………..

Wniosek

1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to święto państwowe, ustanowione na mocy ustawy z 3 lutego 2011 roku. W tym dniu na budynkach urzędów miast, gmin, policji, sądu, czy prokuratury powinna zawisnąć flaga państwowa. Doświadczenia minionych lat ukazują, że powyższy obowiązek jest zaniedbywany. Dlatego zwracam się do Pana Burmistrza/Wójta z wnioskiem o wywieszenie flag narodowych w dniu 1 marca w miejscach zwyczajowo przyjętych dla świąt państwowych.
Jednocześnie wyrażam nadzieję, że Pan Burmistrz/Wójt osobiście dopilnuje, by w ten symboliczny sposób oddano hołd „Żołnierzom Wyklętym” – Bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.

Amor Patriae nostra lex

z poważaniem /ten zwrot można pominąć/
imię nazwisko

By |2016-02-28T17:30:54+00:00Luty 28th, 2016|Polityka|Możliwość komentowania Wywieś Flagę 1 Marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych została wyłączona

About the Author:

Redakcja
Niezależny portal obywatelski. Łączymy ludzi, dla których pisanie jest pasją. Poruszamy tematy, które dla innych mediów są zbyt trudne.
Google+