Apogeum ludobójstwa na Wołyniu
i w Małopolsce Wschodniej

Uroczystości w Krakowie

11 lipca 2019 r.

10