Drodzy Inwestorzy,
mając na uwadze treść opublikowanego w dniu 16 sierpnia 2020 r. w formie e-wydania przez Puls Biznesu artykułu autorstwa Pana Dawida Tokarza zatytułowanego „Emil Stępień, Doda i podejrzana prezes”, kolejno umieszczonego w wydaniu Pulsu Biznesu z dnia 17 sierpnia 2020 r. artykułu tej samej treści oświadczam, że treści umieszczone w ww. artykule, sugerujące między innymi, że: (i) nie jestem dysponentem powierzonych mi przez Inwestorów funduszy, (ii) w ramach realizacji obu produkcji podejmowane mogą być działania naruszające interesy Inwestorów, w tym sugerujące na możliwe naruszenie interesów majątkowych Inwestorów, (iii) w ramach grupy Ent One podejmowane są nietypowe transakcje mogące szkodzić Inwestorom, (iv) grupa Ent One powiązana jest z nierzetelnymi osobami, które mogą nią zarządzać z naruszeniem interesów Inwestorów – są nieprawdziwe i jako takie nie mają potwierdzenia w żadnym rzetelnym i sprawdzonym źródle informacji.

Publikowanie tego typu treści należy traktować jedynie jako nieudolną próbę podważenia wiarygodności mojej osoby, osoby mojej małżonki Doroty Rabczewskiej – Stępień oraz grupy Ent One bezpośrednio związanej z realizacją produkcji „Dziewczyny z Dubaju” oraz produkcji „Grom”.

Mając jednak na uwadze nieprawdziwe treści upublicznione przez Pana Dawida Tokarza wyjaśniam, że produkcja „Dziewczyny z Dubaju” oraz produkcja „Grom” są zarządzane przeze mnie, przez moją żonę Dorotę Rabczewską – Stępień oraz przez podmioty z grupy Ent One (Ent One Investments oraz Ent One Studios), a realizacja obu projektów odbywa bez zakłóceń.

1) Jeśli chodzi o produkcję „Dziewczyny z Dubaju” to wskazuję, że jej premiera zaplanowana jest na dzień 22 stycznia 2021 roku. Informuję, że z sukcesem udało nam się zakończyć zdjęcia w Polsce. Tydzień po zakończeniu naszych prac Sanepid co prawda zamknął kilka innych planów filmowych z uwagi na zidentyfikowane przypadki koronawirusa wśród ekipy filmowej, jednak nie dotyczyło Naszego planu filmowego.

2) Jeśli chodzi natomiast o produkcję „GROM” to z całkowicie niezależnych od nas przyczyn, związanych z pandemią koronowirusa COVID -19 zmuszeni byliśmy przełożyć zdjęcia do filmu, które początkowo zaplanowane były na trzeci kwartał 2020 r.

Wyjaśniam jednocześnie, że Łukasz Palkowski planuje wejść na plan filmowy jeszcze w tym roku, uwzględniając jednak sytuację epidemiologiczną w kraju.

Wskazać należy również, że Dystrybutor produkcji spółka działająca pod firmą Kino Świat sp. z o.o. rekomendowała nam przesunięcie terminu premiery, początkowo zaplanowanej na listopad 2020 r. Za uzasadnieniem przesunięcia planowanego terminu premiery przemawiała niepewna sytuacja epidemiologiczna w kraju iprzewidywana w tym czasie tzw. „druga fala” COVID -19.

Niezależnie od powyższego w ocenie Dystrybutora za przesunięciem terminu premiery przemawiały także działania strategiczne, bowiem na jesieni bieżącego roku zaplanowano już dwie inne premiery także znanych produkcji, zatem nie można było wykluczyć, że premiera de facto trzeciej wyczekiwanej produkcji w tym samym czasie spowodowałaby, że film nie odniósłby takiego sukcesu, jaki obecnie wszyscy przewidujemy. Podjęte wtym zakresie działania miały jedynie strategiczny, zapobiegawczy charakter uwzględniający interesy wszystkich Inwestorów.

Informuje również, że obecnie premiery obu produkcji są zaplanowane, a ich realizacja – jak zostało to już wskazane – odbywa się bez zakłóceń. Zauważam jedynie, że z informacji przekazywanych przez specjalistów epidemiologicznych w czwartym kwartale 2020 roku można spodziewać się powrotu pandemii koronowirusa COVID – 19, co może doprowadzić do konieczności przesunięcie zaplanowanych premier.

Zapewniam jednocześnie, że zarówno ja, jak również wszystkie osoby odpowiedzialne za realizację obu produkcji, dokładamy starań, aby premiery odbyły się w zaplanowanych na ten czas terminach.

Ustosunkowując się do nieprawdziwych treści zawartych ww. artykule wskazuję, że WSZELKIE podejmowane w ramach realizacji produkcji działania ukierunkowane są na ochronę interesów wszystkich Inwestorów.

Wyjaśniam także, że transakcje dokonywane w ramach grupy Ent One, w tym powołanie spółki celowej w charakterze tzw. producenta wykonawczego, przeprowadzone zostały z uwzględnieniem interesów Inwestorów, jak również z uwzględnieniem interesów obu produkcji. Szczegóły w zakresie przeprowadzonych transakcji z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą jednak zostać ujawnione, przy czym wskazać należy, iż decyzja w tym zakresie podyktowana została przede wszystkim nielojalną aktywnością części inwestorów, co do których zaistniały uzasadnione podejrzenia, iż w rzeczywistości realizują plan obstrukcji Naszych projektów i działają na korzyść konkurencji. Za powyższym przemawia zatem konieczność ochrony interesów realizowanych produkcji, a w konsekwencji Państwa interesów, jako inwestorów.

Zauważam także, że obie produkcje są jednymi z najbardziej wyczekiwanych w ostatnim czasie produkcji filmowych.

Wydaje się właśnie, że z tej przyczyny znalazły się one w ainteresowaniu osób, które w tendencyjny i ukierunkowany sposób od początku ich realizacji starają się zaszkodzić zarówno samym produkcjom, jak również wszystkim osobom odpowiedzialnym za ich realizację, w tym szkodząc także ich Inwestorom.

Uzasadnionym wydaje się twierdzenie, iż osoby te są kierowane, bądź co najmniej inspirowane, przez podmioty konkurencyjne względem grupy Ent One, czy też po prostu wrogo nastawione personalnie do mojej osoby. To właśnie w tym celu zamieszczane są nieprawdziwe treści dotyczące obu produkcji, jak również dotyczące mojej osoby, osoby mojej małżonki oraz grupy Ent One i wszystkich osób powiązanych z tą grupą. Wzmocnieniem powyższych wniosków jest fakt, iż ukazanie się przedmiotowej publikacji było poprzedzone licznymi działaniami ze strony oznaczonych osób, które mogą spełniać znamiona nękania, w tym polegające na uporczywym wysyłaniu wiadomości sms w porach nocnych. Korelacja czasowa tych zdarzeń nie pozostawia wątpliwości, iż działania te są ze sobą skoordynowane. Podjęte przeze mnie działania zmierzają zatem do odsunięcia wpływu konkurencji, jak również osobistych animozji, od kwestii produkcji Naszych filmów, a w konsekwencji zagwarantowanie Państwu, jako inwestorom, jak największych i bezpiecznych zysków.

Podsumowując zapewniam, że realizacja obu produkcji odbywa się bez zakłóceń, a przekazywane treści, w tym zwłaszcza treści przekazywane przez Pana Dawida Tokarza i redakcję Pulsu Biznesu są nieprawdziwe, nie znajdują potwierdzenia w żadnym obiektywnym źródle informacji. Pragnę również poinformować, iż sprawę skierowałem do analizy przez jedną z najbardziej renomowanych kancelarii prawnych specjalizującą się w zakresie ochrony dóbr osobistych i prawa prasowego, z którą opracowujemy strategię dalszych działań, w tym odpowiednią reakcją prawną.

Z poważaniem Emil Stępień