Protest przeciwko decyzji o wygaszeniu wielkiego 
pieca w Nowej Hucie

Przed Urzędem Wojewódzkim

Kraków, 21 listopada 2019 r.