I jak tu nie wierzyć w spiskową teorię dziejów?

Spektakularna porażka €-wyborcza tzw. Konfederacji oznacza, że prawdopodobnie w jesiennych wyborach ugrupowanie to również nie odbierze głosów rządzącej Partii.

W niedzielę 7 lipca 2019 roku ósemka byłych posłów oraz działaczy d. LPR wydała odezwę do Narodu.

Co prawda na razie tylko na niszowym portalu NEon24, ale w najbliższej przyszłości zapewne znajdzie się na stronie równie polskiego jak GazWyb czy Onet, polskojęzycznego Sputnika. 😉

Byli posłowie i funkcjonariusze dawnej LPR wzywają Naród:

My, byli posłowie i działacze samorządowi LPR oraz przedstawiciele środowisk prawicy narodowej, mając na uwadze dramatyczną sytuację naszej Ojczyzny i zagrożenie jej przyszłości, oświadczamy, że postanowiliśmy zorganizować się w strukturze publicznej, celem ratowania Polski przed całkowitą jej likwidacją.

No to przynajmniej od razu widać, o co chodzi. Jesteśmy świadkami tworzenia kolejnej partii, zamierzającej startować w jesiennych wyborach.

Zdaniem LPR-bis in statu nascendi*

Kolejne władze w Polsce realizują obce interesy kosztem polskiego narodu. Obecne elity władzy podporządkowały polski interes narodowy interesom USA, Izraela i banderowskiej Ukrainy. Polska staje się kolonią elit ,,światowej mafii finansowej”, a Polacy – masą niewolników dla ,,światowych mafii korporacyjnych”.

(…)

Podkreślamy, iż taki poziom uzależnienia od Izraela osiągnęła Polska pod rządami PiS. Ta partia odpowiada za wpuszczenie do naszego kraju wpływowych organizacji żydowskich, utworzenie kolejnych placówek badawczych lansujących żydowską – antypolską – wersję historii z pieniędzy polskiego podatnika. Postawę jeszcze większej uległości prezentuje PiS wobec USA, które realizują w Polsce interesy Izraela i amerykańskiego lobby żydowskiego, które w swoim interesie wpychają Polskę w konflikt wojenny z naszym sąsiadem Rosją.

Ten wtręt o grożącej nam ponoć wojnie z Rosją to stara śpiewka przynajmniej dwojga sygnatariuszy tej kuriozalnej Odezwy do Narodu.

W 2014 podpisali bowiem list wiernopoddańczy do Jego Cesarskiej Mości Imperatora** , tj. pardon za oszibku (fonet. po rosyjsku błąd), prezydenta Rosji Władimira Putina. Oczywiście w imieniu Polaków, a więc także i moim, co delikatnie mówiąc jest nadużyciem.

W liście hołdowniczym czytamy m.in.:

Tylko wielka Chrześcijańska Rosja może zatrzymać marsz ,,szatana zachodu” na nasze słowiańskie ziemie.

Pozdrawiamy Naród Rosyjski wraz z jego władzami.

Całość tutaj: http://www.mysl-polska.pl/node/74

Wróćmy do Odezwy

Kolejni, którzy wiedzą, jak ocalić Polskę.

Jest bowiem źle, a nawet jeszcze gorzej.

Rządzące Polską ekipy kierują się nepotyzmem politycznym w sprawach ekonomii, gospodarki oraz życia społecznego. Za czasów AWS – czyli obecnego POPIS-u – nastąpiło na skalę nie spotykaną rozkradania majątku narodowego, sprzedawano wszystko po jak najniższych cenach, kwitła korupcja na ogromną skalę. Obecnie ci sami politycy pod szyldem PIS odkupują za około 20 – krotnie wyższą cenę to, co oddali ich politycy w ramach AWS prawie za darmo. Zachodzi podejrzenie, że korupcja kwitła zarówno przy oddawaniu majątku narodowego, jak i przy jego odkupywaniu.

Najwyraźniej byli posłowie LPR starają się przemilczeć to, że w skład LPR również weszli ludzie z AWS-u. Próbując zrzucić winę na PiS zapominają o udziale własnym. Co raczej nie dziwi, gdyż nie tylko w polskiej polityce jest zwyczajową normą.

Posłem AWS był również jeden z sygnatariuszy Odezwy, niejaki Witold Tomczak. Z kolei Jarosław Jagiełło był radnym z ramienia tej „partii złodziei”, jak można domniemywać z treści Odezwy. 😉

Najzabawniejsze jest to, że zaprzysięgły wróg Jarosława Kaczyńskiego niejaki Zygmunt Wrzodak startował do Sejmu III kadencji z listy Ruchu Odbudowy Polski. A zatem razem z Jarosławem Kaczyńskim, Jackiem Kurskim, Zbigniewem Romaszewskim czy też obecnym szefem NBP prof. Adamem Glapińskim.

To nie jedyna karta życiorysu pana Wrzodaka, której oficjalnie nie pamięta. Nim jednak zajmować się nie zamierzam. Pan ten wystarczająco jest bowiem opisany w necie.

Najważniejsze przesłanie Odezwy jest ekonomiczne.

Sygnatariusze obiecują:

Wspierać będziemy prorodzinną politykę państwa.

Opowiadamy się za obniżeniem wieku emerytalnego dla mężczyzn do 62 lat, a dla kobiet do 58 roku życia.

Wprowadzimy ubezpieczenie społeczne dla matek, które urodziły trójkę i więcej dzieci oraz skrócimy ich wiek emerytalny o rok za każde dziecko urodzone i wychowywane. Rodzina to podstawa istnienia narodu, oparta na związku małżeńskim kobiety i mężczyzny. Rodzina jest podstawowym podmiotem prawa, którego nadrzędnym celem musi być zabezpieczenie jej dobra. Bez silnej, zdrowej rodziny nie będzie zdrowego, silnego narodu, silnej Polski.

Opowiadamy się za zwiększeniem kwoty wolnej od podatku dla małżeństw do 20 tys. zł., samotnych do 8 tys. zł.

Domagamy się najniższej stawki godzinowej minimum 25 zł.

Wprowadzimy bezprocentowe długoterminowe kredyty dla młodych małżeństw, które budują własny dom rodzinny – udzielane m.in. przez NBP.

Handel musi być przywrócony w ręce polskich kupców, którzy w tej sprawie oczekują od Państwa wszelkiej pomocy.

Niemniej ważna jest zmiana Konstytucji. Wg LPR-bis in statu nascendi:

Postulujemy godne narodu chrześcijańskiego odwołanie do Boga w Trójcy Świętej Jedynego w preambule Konstytucji RP i stanowieniu prawa.

Uznajemy Naród Polski za suwerena w Państwie Polskim i za jego prawowitego gospodarza na polskiej ziemi.

.

Przyznam, że nawet mnie, przyzwyczajonego do tłumaczenia rozmaitych aberracji ludzkiego umysłu zaskakuje ten oto postulat:

Opowiadamy się za integralnością terytorialną Polski, neutralnym państwem w sprawach polityki zbrojeniowej i polityki zagranicznej,(…).

Państwo neutralne w sprawach polityki zagranicznej?

Rozumiem, że byłoby określone jako neutralne. Od wieków termin ten jest równoznaczny z zasadą „nie wtrącania się” w  konflikt. Nie tylko nie walczymy obok którejś ze stron, ale i nie udzielamy jej poparcia, nawet politycznego.

Niemniej neutralność w sprawach polityki zagranicznej nie jest równoznaczna z powyższym terminem. Czy wg Wrzodaka i innych Polska ma się nie wtrącać do swojej własnej polityki zagranicznej?

Ciekawa teoria. 😉

W zasadzie można by poprzestać na wzruszeniu ramion. Bo tak naprawdę dawno już odesłani na śmietnik polityczny ludzie chcą znowu zaistnieć.

I może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie jedno ale.

Oto przeprowadzony sondaż Kantar Public ujawnia, że wielka oPOzycyjna  koalicja (tzw. FJN 2.0), złożona z PO, PSL i SLD może liczyć na wynik tylko o 3% gorszy od PiS.

W tej sytuacji reaktywowanie Wrzodaka i reszty ma sens, albowiem razem z odciętą już od KORWIN-a Konfederacją spokojnie może odebrać te trzy procent rządzącej partii.

Wrzodak od lat słynie z tego, że jest rozgrywany przez możnych tego świata, nie zdając sobie sprawy, co naprawdę się dzieje.

Tak samo jest i teraz. LPR-bis nie ma najmniejszych szans na wprowadzenie do Sejmu nawet jednego posła.

Ale dla odebrania paru procent głosów nadaje się znakomicie.

Stąd m.in. ultrapopulistyczne obietnice, jak dalsze obniżenie wieku emerytalnego, kredyty bez odsetek (pewnie wrzodakowe Państwo je zapłaci) czy tez dwukrotna podwyżka płacy minimalnej.

Oczywiste jest, że Państwa na to nie stać. Ale 1,5, góra 2% wyborców powinna się na to nabrać.

A to może oznaczać, że Schetyna i przyjaciele powrócą do upragnionego koryta.

.

Bądźmy czujni!

.

Ps. Oczywiście biorę pod uwagę, że opublikowany sondaż jest niczym innym jak tylko wabikiem wysuniętym przez Schetynę w stronę PSL. Jak jednak wiemy z najnowszej historii bardzo rzadko spisek polityczny jest jednotorowy..

.

8.07 2019

____________________________

* – w trakcie powstawania

**- pełny tytuł był dłuższy. Brzmiał bowiem tak: Cesarz i Samodzierżca Wszechrosyjski, Moskiewski, Kijowski, Włodzimierski, Nowogrodzki; Car Kazański, Car Astrachański, Car Polski, Car Syberyjski, Car Chersonezu Taurydzkiego, Pan Pskowski, i Wielki Książę Smoleński, Litewski, Wołyński, Podolski i Fiński; Książę Estoński, Inflancki, Kurlandzki i Semigalski, Żmudzki, Białostocki, Karelski, Twerski, Jugorski, Permski, Wiacki, Bołgarski i innych; Suweren i Wielki Książę Niżnonowogrodzki, Czernihowski, Riazański, Połocki, Rostowski, Jarosławski, Biełozierski, Udorski, Obdorski, Kondyjski, Witebski, Mścisławski, Zdobywca Całej Północy, Suweren i Pan Iberyjski, Kartlijski, ziem Kabardyńskich i prowincji Armeńskich: dziedziczny Suweren i Zdobywca Czerkieskich i Górskich Książąt i innych; Suweren Turkiestański, Dziedzic Norweski, Książę Szlezwiku-Holsztyna, Sztormarn, Ditmarschen i Oldenburga, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.