Niedzielne wybory postawią nas przed sporym dylematem. Z jednej strony mamy bowiem PARTIE, w które ciągle wierzy ponad połowa wyborców, z drugiej strony zaś są konkretne nazwiska. Nazwiska posłów, których dokonań w mijającej kadencji nie da się zamieść pod dywan.

Jednym z takich kto wie, czy historycznie nie najważniejszym po 1989 r. jest interpelacja posła Józefa Brynkusa z Wadowic.

Historycznie rzecz ujmując jest on pierwszym w historii polskiego parlamentaryzmu (i to po 1918 r.) posłem, który uzyskał konkretną odpowiedź na interpelację w sprawie pedofilii.

Interpelacja o numerze 6568 została wniesiona dnia 29 września 2016 roku.

Poseł Brynkus pytał w niej:

1. Jaka jest skala przestępstw na tle seksualnym wobec małoletnich poniżej 15. roku życia w Polsce na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat? Jaki procent wszystkich przestępstw na tle seksualnym dotyczy czynów wobec dzieci?

2. Ile wyroków w ciągu roku zapada w sprawie przestępstw pedofilii? Jaka jest średnia kara wymierzana sprawcom tych czynów?

3. Jakich środowisk i grup zawodowych najczęściej dotyczy problem pedofilii? Proszę o przedstawienie porównawczych danych liczbowych.

4. Jakie środowiska i grupy zawodowe obecnie odbywają kary pozbawienia wolności w polskich więzieniach pod zarzutami dotyczącymi pedofilii? Proszę o przedstawienie porównawczych danych liczbowych.

5. Jakie występujące tendencje odnotowano w odniesieniu do przestępstw seksualnych wobec małoletnich w ciągu ostatnich 10 lat?

6. Jaki jest wskaźnik wykrywalności przestępstw pedofilii w Polsce? Proszę o przywołanie danych porównawczych z ostatnich 10 lat?

7. Ilu sprawców spośród osób dopuszczających się przemocy seksualnej wobec dzieci wykazuje orientację homoseksualną, a ile heteroseksualną?

8. Ilu sprawców spośród osób dopuszczających się przemocy seksualnej wobec dzieci to mężczyźni a ilu stanowią kobiety?

9. Jaki jest odsetek homoseksualistów wśród skazanych za przestępstwa seksualne wobec małoletnich poniżej 15. roku życia w poszczególnych grupach zawodowych?

7 listopada 2016 r. poseł ziemi wadowickiej otrzymał odpowiedź na wszystkie pytania za wyjątkiem jednego. Otóż w Polsce (nie tylko zresztą) Organa nie dysponują informacjami dotyczącymi orientacji seksualnej sprawców.

Nadal jesteśmy skazani na spekulacje czy też opieranie się na danych pochodzących z USA.

Warto zapoznać się z udzieloną odpowiedzią, bowiem statystyki zadają kłam opowieściom lewackich mediów o rzekomo wyjątkowo obfitującym w skandale pedofilskie Kościele.

Treść odpowiedzi tutaj:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=110EB082

Patrząc na dane dołączone do odpowiedzi nie sposób zauważyć, że rząd Tuska świadomie ukrywał je przed opinią publiczną.

Interpelacja ówczesnego posła Jarosława Zielińskiego (PiS) z dnia 10 grudnia 2013 r. (23167) spotkała się z lekceważeniem.

Odpowiadający na nią sekretarz stanu Stanisław Chmielewski stwierdził, że MS nie dysponuje takimi danymi (23.12 2013 r.).

To jednak nie przeszkadzało nagonce na Kościół, jaką wtedy zgodnie uprawiały media mainstreamowe.

To właśnie Józefowi Brynkusowi zawdzięczamy dostęp do danych, co w zauważalny sposób ostudziło zapędy lewackich hunwejbinów usiłujących wyprzeć z przestrzeni publicznej Kościół.

Teraz wystarczy sięgnąć do zalinkowanego materiału.

A przecież to nie jedyna zasługa Józefa Brynkusa jako posła.

Wdzięczni mu powinni być także przedsiębiorcy.

A także zwykli ludzie, którym ZUS zaniżył rentę czy emeryturę.

Cdn.

9.10 2019