Obchody 336 rocznicy bitwy pod Parkanami  zwycięstwa Jana III Sobieskiego  nad Armią Osmanów 
– zakończenia kampanii wiedeńskiej w 1683 r.

Parkany (obecnie  Štúrovo na Słowacji)
7 października 2019 r.